Chata  na  Smrekovici

Chata  na  Smrekovici

František DianSpoznávame RK17.9.2023

Ružomberskí turisti od založenia klubu a združenia sa v Tatranskom turistickom spolku (1919) patrili medzi najaktívnejších na Slovensku. Predurčoval ich k tomu neutíchajúci záujem o pobyt v prírode a krásna príroda okolia Ružomberka. Pri dlhších túrach a pobytoch v prírode sa ako nutnosť javilo vybudovanie zariadenia, ktoré by ich v prípade potreby prichýlilo.

Chata na Smrekovici kedysi.

Prvú chatu – Heřmanovu postavili na Smrekovici v roku 1927. Druhú, Ondrejovu chatu v roku 1941 odkúpili od mesta. V roku 1943 obe predchádzajúce chaty spojili do jedného komplexu tým, že Ondrejovu chatu rozobrali a premiestnili ku Heřmanovej chate. Tak na Smrekovici vznikla nová veľká chata. Jej slávnostné otvorenie bolo v nedeľu, 26. septembra 1943.

Pri tejto príležitosti sa na Smrekovici zišli turisti z okolia Ružomberka, Liptovského Svätého Mikuláša, Banskej Bystrice a ďalších oblastí. V sobotu, v predvečer odovzdania chaty, bolo na Smrekovici slávnostné zasadnutie Ústredného výboru Klubu slovenských turistov a lyžiarov (KSTL) pod vedením predsedu Dr. Pitoňáka. V rovnaký deň Smrekovicu navštívil aj minister dopravy a verejných prác Július Stano, ktorý si prezrel chatu a o vykonanom diele sa iba pochvalne vyjadroval.

Fotogaléria

V nedeľu za veľkej účasti turistov bola na Smrekovici svätá omša, ktorú slúžil nadporučík duchovnej služby Varga. Po bohoslužbe vykonal vysviacku novej chaty. Nasledovali prejavy rečníkov a nie hocijakých. Na vyzdobenom balkóne chaty bol v zastúpení ministra národnej obrany pplk. Sojček, župan Tatranskej župy K. Slušný, okresný náčelník v Ružomberku V. Matovič, vládny komisár v Ružomberku V. Sliacky, slovenské vedenie KSTL s jeho predsedom a ďalší zástupcovia armády, spolkov a korporácií. Po zaspievaní slovenskej hymny prítomných privítal predseda ružomberských turistov L. Króner. Po prejavoch hostí L. Króner vyhlásil chatu za otvorenú. Potom si účastníci prezreli zariadenie tejto modernej chaty a popoludnie využili na prechádzky do okolitej prírody.

Žiaľ, život novej chaty nebol dlhý. Škoda. Drevená chata na konci druhej svetovej vojny vyhorela. Ani presný termín vyhorenia chaty nie je zjednotený. Jeden prameň uvádza leto 1944 ešte pred SNP. A druhý hovorí o januári 1945. Nakoniec je to dnes jedno, chata ľahla popolom. Podľa vtedy žijúcich ľudí to nebolo spôsobené Nemcami, ani partizánmi. Ako príčina požiaru sa uvádza vzplanutie od kúrenia na pevné palivo. Tak sa zdá pravdepodobnejší termín požiaru v januári 1945.

Fotogaléria

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia