Čierno  -  biely  svet

Čierno - biely svet

František DianSpoznávame RK20.2.2022

Ružomberok je známym mestom nielen svojim priemyslom, športom, kultúrou, Vlkolíncom... Je známy početnými združeniami fotografov a na výstavách prezentáciou ich úspešnej tvorby. A to nielen v súčasnosti. Zakrátko bude sté výročie od založenia prvého ružomberského Klubu fotografov amatérov (1924). Dúfam, že všetci, pre ktorých je fotografovanie záľubou, vášňou, neoddeliteľnou súčasťou ich života mi nebudú zazlievať, že vstupujem do ich sféry a v nasledujúcich riadkoch pre čitateľov pripomeniem dve okrúhle výročia pripadajúce na rok 2022 a týkajúce sa fotografie.

Prvé fotografie v ružomberskom prostredí vznikali asi okolo roku 1870 v piaristickom gymnáziu zásluhou vyučujúcich profesorov – piaristov. V tom čase fotografovanie si snáď v každom meste našlo svojich vyznávačov. Záujem verejnosti o zobrazenie skutočnosti podnietil zakladanie fotografických ateliérov. Aj Ružomberok nezaostal a kráčal s technickým pokrokom. Pred 130 rokmi si v meste otvoril prvý profesionálny fotoateliér ružomberský rodák , učiteľ Ján Labay. Narodil sa v roku 1856. Po absolvovaní učiteľského ústavu pôsobil v Maďarsku, kde si založil rodinu a zriadil fotoateliér. Neskôr sa s rodinou vrátil do rodného mesta (1890). Stal sa učiteľom a neskôr riaditeľom Rímskokatolíckej chlapčenskej školy a aj Učňovskej školy. Fotoateliér mal na Korytnickej ulici (dnes J. Jančeka). Ťažiskom jeho fotografovania bolo portrétovanie a pre obyčajných občanov potrebné fotografie do osobných preukazov. Osobitne pre historikov sú významné a neoceniteľné jeho fotografie z práce pltníkov, starých ulíc a častí mesta, ktoré sú uložené v archíve Liptovského múzea. J. Labay zomrel v roku 1934.

Budova kina Apollo dnes.

Ďalším výročím v tomto roku je otvorenie prvého ružomberského Kina Apollo. V Ružomberku sa po prvý raz premietali „živé obrázky“ 7. mája 1909 v putovnom kine firmy Path Fréres niekde na Sihoti. Miesto premietania nám nie je známe. Stálu kinosálu sme v meste ešte nemali a nemali ju ani v iných mestách. V nadväznosti na fotoateliér J. Labaya je potrebné spomenúť, že v rokoch 1910 – 1919 pôsobil v Ružomberku ďalší fotograf Samuel Hegedüs. On spoločne s podnikateľom Karolom Goldnerom dostali nápad a rozhodli sa postaviť stálu kinosálu. Od nápadu nebolo ďaleko k uskutočneniu. Na prázdnom mieste , kde v blízkom okolí neboli žiadne budovy, postavili účelovú budovu maďarského Kina Apollo. Bola to prvá, účelová stavba kina na celom území Slovenska !!! V priestore budovy mal S. Hegedüs aj svoj fotoateliér.

V novej kinosále prvý film, v tom čase čierno-biely a nemý, premietli 16. novembra 1912 (110 rokov !). V kinosále bolo malé javisko, ktoré ochotnícke súbory v nasledujúcich rokoch využívali na svoje predstavenia. V prostriedku sály boli veľké kachle na drevo a uhlie, ktorými sa vykuroval celý priestor, vrátane malého balkóna. Po vzniku ČSR (1918) sa S. Hegedüs odsťahoval do Budapešti. Kino Apollo spolu s fotoateliérom prenajal a neskoršie predal telovýchovnej organizácii SOKOL. Po 2. svetovej vojne kino pod názvom Partizán fungovalo ešte začiatkom deväťdesiatych rokov minulého storočia. V tom období boli v Ružomberku ešte ďalšie dve kiná: Kino Kultúra a Kino Mier, dnes aula KU. Budova Kina Apollo stojí dodnes a po využívaní na rôzne účely je v nej dnes umiestnená predajňa potravín.

V galérii si môžete pozriewť fotografie majstrov Jána Labaya a Samuela Hegedüsa.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia