Ctiť  si  slávnych  rodákov

Ctiť  si  slávnych  rodákov

František DianSpoznávame RK29.10.2023

V jednom z príspevkov sme písali o premenovávaní ulíc nášho mesta. Niektoré ulice sú pomenované po ružomberských rodákoch, alebo takých osobnostiach, ktoré Ružomberok zviditeľnili v celej republike i v zahraničí. Iné nesú mená významných slovenských dejateľov, ktorí neboli v Ružomberku narodení, tu nepôsobili a ani sa nepričinili o jeho povznesenie, či spropagovanie. V tejto súvislosti mi myšlienky zablúdili do nášho hlavného mesta Bratislavy, kde jedna z ulíc pri Národnom futbalovom štadióne (NFŠ) už desaťročia je pomenovaná po ružomberskom rodákovi, futbalovom reprezentantovi Viktorovi Tegelhoffovi.

V našom meste začínal s futbalom, aby ako hráč, svojimi schopnosťami prevyšujúcimi spoluhráčov, prestúpil do bratislavského klubu. Za jeho zásluhy pre futbalový klub hlavného mesta nesie pomenovanie už spomenutá ulica. V Ružomberku už o ňom málokto vie akou osobnosťou bol. Nepredpokladám, že bude niekedy po ňom aj v našom meste pomenovaná ulica, ale pamätnú tabuľu na futbalovom štadióne by si určite zaslúžil. 

Viktor Tegelhoff.

A nielen on. Ďalšou osobnosťou známou v celom futbalovom svete a váženou aj v kolíske futbalu – v Anglicku, je Jozef Vengloš. Ružomberský rodák, úzko spätý so svojim mestom, v ktorom vyrástol na slávneho futbalistu a ešte slávnejšieho trénera a futbalového odborníka. Doteraz na Plavisku stojí jeho rodný dom. Stal sa prvým zahraničným trénerom v Aston Ville v Anglicku. Trénoval v Portugalsku v Austrálii, v Malajzii. Bol prvým reprezentačným trénerom samostatného Slovenska a trénerom Československa. Ako uznávaný a rešpektovaný futbalový odborník FIFA prednášal metodiku futbalu v 120 krajinách sveta. Za rozvoj svetového futbalu ho UEFA ocenila Diamantovým radom a FIFA Radom za zásluhy. Možno je trúfalosťou navrhnúť zodpovedným „otcom“ mesta a futbalového klubu, aby uvážili a vzdali úctu týmto dvom významným osobnostiam aj formou pamätnej tabule na futbalovom štadióne.

Vedie ma k tomu aj inšpirácia zverejnená v športovej tlači v ostatnom čase. Keď pred začiatkom futbalového zápasu Slovensko – Portugalsko na NFŠ sa na veľkej obrazovke objavila tvár Jozefa Vengloša, z krátkej ukážky pripravovaného dokumentárneho filmu o osobe Jozefa Vengloša, fanúšikovia na zaplnených tribúnach vstali a tlieskali. Vo filme „Joe the First“ sa k práci a futbalovému kumštu  J. Vengloša budú  vyjadrovať trénerské OSOBNOSTI ako Sir Alex Ferguson, Arsene Wenger, Jose Mourinho, či samotný prezident UEFA Alexander Čeferin. Jeden príklad z filmového dokumentu uvedený v ŠPORTE. „Keď J. Vengloš trénoval v rokoch 1983 / 84 lisabonský Sporting, vtedy 20-ročný J. Mourinho chodil jeho prácu sledovať... Povedal, že doteraz má odložené zápisky z tých čias. Dával ho často pozdravovať. Keď nám rozprával o J. Venglošovi, také to boli krásne slová, že sme mali mokré oči...“ 

Jozef Vengloš.

Čo na záver dodať. Sme malé mesto, ale vyrástli tu mnohé osobnosti nielen v politike, hospodárstve, kultúre, ale aj v športe. Nezabúdajme na nich a hľadajme spôsoby ako ich mená uchovať aj v pamäti budúcich generácií.

Fotogaléria

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia