Ďakujeme!

Ďakujeme!

František DianSpoznávame RK27.6.2021

„Zíde z očí, zíde z mysle.“ Aj tak sa hovorí medzi ľuďmi. Ale nie vždy je tomu tak. Boli ľudia, ktorí pre Ružomberok a osobitne pre šport, lebo o ňom píšem, vykonali tak veľa, že sa na nich nemôže a nesmie zabudnúť. Ich zásluhou, predvídavosťou, mnohokrát i riskovaním sa zaslúžili o vybudovanie mnohých športovísk, ktoré využívajú mladí i starší športovci a veríme, že tak bude aj v budúcnosti. Jednou z viacerých takýchto stavieb je zimný štadión /ZŠ/.

O stavbe zimného štadióna sa začalo hovoriť v roku 1971 ako o akcii „Z“ volebného programu. Spoločné zasadnutie pracovnej skupiny, v ktorej boli predseda MsNV a súčasne predseda TJ BZ VIL Karol Vály, architekt mesta Anton Kulašík, riaditeľ BZ VIL Artúr Mydlo, Juraj Ševčík a ďalší zástupcovia miestnych podnikov a projektových organizácií. Keď potom vedenie SCP, BZ VIL, mesto, SÚV ČSZTV a ďalšie podniky mesta dali prísľuby na združenie finančných prostriedkov pre výstavbu, ZŠ začal byť realitou. Štúdiu stavby vypracoval Celprojekt a Stavoprojekt Ružomberok. Pre umiestnenie ZŠ bolo vybrané miesto, kde predtým bývalo počas priaznivej zimy klzisko s prírodným ľadom. Po schválení projektového riešenia v roku 1974 prišli na stavbu prví robotníci. Na ZŠ boli združené finančné prostriedky v objeme 10, 1 milióna Kčs z mesta, BZ VIL, SCP a ČSZTV. Investorom bolo mesto a za zhotoviteľa stavby bol vybraný Slovšport Žilina s ružomberským závodom a riaditeľom F. Kolárom. Subdodávateľmi boli : stavebný závod bavlnárskych závodov a pre strojno-technologickú časť ČKD Praha za pomoci SCP a ďalších závodov. Vedúcim stavby bol Juraj Ševčík. Nechceme rozpisovať proces výstavby a problémy , ktoré ju sprevádzali. V tej dobe sa stavebné diela rodili ťažko. Niekedy z objektívnych príčin, inokedy z nedostatku pracovných síl. Ale podarilo sa. Keď už štadión naberal kontúry dokončenia , vyvstala otázka , ako vyrobiť ľad. Chýbala nám rolba, na ktorú už rozpočet nepostačoval a bez nej sa ľad vyrobiť nedal. Vtedy znova pomohol riaditeľ bavlnárskych závodov A. Mydlo a objednaná rolba z Transporty Chrudim bola zaplatená z prostriedkov BZ VIL a slúžila až do konca storočia, kedy pre zimnú univerziádu v krasokorčuľovaní bola z prostriedkov telovýchovy zakúpená nová. Prvý ľad bol na ZŠ vyrobený 4. decembra 1978.

„Keď sme vyrobili ľad a vykorčuľovali prví korčuliari, s Jozefom Martinkom sme sa neudržali slzám...“ povedal vedúci stavby J. Ševčík. Slávnostné otvorenie s účasťou politických orgánov, predstaviteľov mesta, ČSZTV, závodov podieľajúcich sa na stavbe ZŠ bolo 14. 12. 1978. V nasledujúci deň v exhibícii vystúpili krasokorčuliari BSC Budapešť a v ďalší deň odohrali hokejový zápas starší žiaci z Liptovského Mikuláša a Banskej Bystrice. Skutočný hokej si diváci užili 17. decembra, v ktorom sa predstavili ligové družstvá Košíc a Liptovského Mikuláša.

Už počas dostavby v prvej etape sa uvažovalo o zastrešení ZŠ. Projekty pripravil Stavprojekt a na príprave sa výrazne podieľal prof. Bašista z VŠD vo Zvolene. Zvolili unikátny spôsob zastrešenia drevenou konštrukciou. Jednotlivé časti - väzníky sa pre nadmernosť museli vyrábať priamo na mieste stavby lepením drevených častí. Zastrešenie bolo ukončené v roku 1980. V tomto období bol ružomberský ZŠ unikátom v celom Československu. Doplníme, že tribúny pre 3 000 sediacich divákov boli vybudované z monolitného železobetónu. Prvým správcom ZŠ bol J. Ševčík, ktorého zakrátko vystriedal Jozef Martinka.

Vraciam sa k úvodným vetám tohto príspevku. Aj dnes po desaťročiach od sprevádzkovania ZŠ patrí poďakovanie menovaným i nemenovaným ľuďom, bez ktorých by ZŠ, ktorý berieme ako samozrejmosť, v Ružomberku v tom čase nebol postavený, alebo postavený oveľa neskôr. Mnohí z menovaných už nie sú medzi nami, alebo sú v pokročilom veku. Napriek tomu za všetkých vyznávačov športov na ľade VÁM ĎAKUJEME !

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia