Dychovky

Dychovky

František DianSpoznávame RK9.7.2023

Človek a hudba sú nerozlučne spätí od čias pravekých predkov. Generáciami sa menili hudobné nástroje, štýl hudby, ale hudba ako taká pretrváva dodnes a bude spoločníkom človeka aj naďalej. V našom meste v minulosti prevažovala ľudová hudba, hra na sláčikových hudobných nástrojoch a na gajdách.

Kapelu s niekoľkými hudobníkmi mávali cigánske zoskupenia – bandy. Takú bandu v Ružomberku mal ešte v polovici minulého storočia Gustáv Facona. Po prvej svetovej vojne do nášho mesta začala prenikať dychová hudba. V textilke pracovalo veľa ľudí , ktorí prišli z Čiech a Moravy. V ich krajoch bola obľúbená dychová hudba, ktorá ich zabávala na plesoch, oslavách, svadbách a sprevádzala zomrelých aj na pohreboch. Aj v našom meste sa začala dychovka udomácňovať.

Dychovka SOLO.

V čase po prvej svetovej vojne mali dychovku železničiari, štátne lesy, vojenská posádka, ale aj gymnázium. Fašiangové zábavy a plesy sa nezaobišli bez koncertovania vojenskej dychovky a niekedy na výmenu prizvanej aj vojenskej dychovky zo Žiliny. Dychové kapely zakladali aj v mestských častiach a v dedinách. V Bielom Potoku v roku 1933 založil dychovú kapelu Ján Urban, s ktorým neskôr v ružomberských dychovkách hrávali aj synovia Štefan a Pavol . V Černovej vznikla kapela už v roku 1921 s kapelníkom Františkom Veselkom. Výbornú povesť si vyslúžila dychová hudba z Hubovej, založená v roku 1955 s dirigentom Štefanom Olosom. Tak popri ľudovej hudbe si miesto v zábave obyvateľov našla aj dychová hudba.

Po druhej svetovej vojne vznikli na území mesta tri dychovky. V roku 1948 pri fabrike SOLO vznikla dychovka, ktorej zakladajúcim dirigentom bol Alojz Pavčo , dlhé roky ju viedol Karol Ouředník a Július Boček. Pôsobila až do roku 2002. Rybárpoľskú dychovku od čias založenia Bedřichom Danišom viedli ďalší dirigenti Marián Ivankovič, Martin Žákovič a ďalší. V roku 1950 bola aj na SUPRE založená dychovka aj keď viacerí noví členovia sa museli naučiť poznávať aj noty. Na prvé vystúpenie sa odhodlali na dvore SUPRY 10. augusta 1951 a spolu s nimi vystúpil aj dievčenský spevácky zbor. Prvým dirigentom Supranky bol Martin Žákovič. Po ňom dychovku dirigoval Jozef Vrábel, Juraj Martinovský, Július Boček až po Štefana Kútnika. Ružomberské dychové hudby koncertovali na oslavách mesta, pri pamätných udalostiach, podnikových podujatiach, na rodinných oslavách, svadbách a sprevádzali zomrelých aj na pohreboch. Zúčastňovali sa hudobných prehliadok, a súťaží s poprednými umiestneniami.

V roku 1970 sa tri dychovky spojili s hudbou z Hubovej a utvorili nevídané 100-členné hudobné teleso. S problémom zladenia času na skúšky, zoskupenie nemalo dlhú trvácnosť. V posledných desaťročiach minulého storočia Supranka mimo iných vystúpení a koncertov v rokoch 1997 – 98 vystupovala aj na futbalovom štadióne pred začiatkom futbalových zápasov po postupe našich futbalistov do najvyššej futbalovej súťaže. Spoločne s dychovkou spievali speváčky Janka Ilková a Ľubica Drusková, ktorá spievala aj Černovankou. V posledných desaťročiach sa odchodom starších hudobníkov počet v kapelách znižoval a znižuje a často dochádzalo a dochádza k vzájomnej výpomoci medzi kapelami Suprankou a Černovankou. U mladých ľudí záujem o dychovú hudbu nie je , uprednostňujú iný štýl hudby. V súčasnosti sa v činnosti udržujú dve menované dychovky, aj keď záujem o ich vystúpenia poklesáva.

Dychovka SUPRA.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia