Funkcionári

Funkcionári

František DianSpoznávame RK14.8.2022

Aby mohli športovci súťažiť, potrebujú podmienky, prostriedky a potrebujú organizátorov, ktorí v kluboch zabezpečujú financie, chod klubu a jeho celú existenciu. Vždy to tak bolo. Ružomberok bol a je mestom, v ktorom šport plnil a plní významnú spoločenskú úlohu. Za uvedené desiatky rokov sa v pozícii funkcionárov vystriedalo množstvo ochotných ľudí. Jedni odišli, skončili, aby ich mladší nahradili. V nasledujúcich riadkoch si pripomenieme mená niektorých, ktorí už medzi nami nie sú. Svojou činnosťou a prácou na funkcionárskom poli často prekročili ružomberský región a stali sa osobnosťami v celej republike.

Ján Babilonský, v mladosti športovec, potom neúnavný organizátor športu v Ružomberku. Hoci neodmietal pomoc v organizovaní každého športu, predsa mu najbližšie bolo lyžovanie a skoky na lyžiach.

Ján Hajdoczy, ružomberský rodák, priekopník atletiky na Slovensku. V rodnom meste pôsobil len krátko. Svoje organizačné schopnosti naplno rozvinul v Bratislave a v Trnave.

Zdenko Hochmuth, profesor gymnázia a zanietený organizátor turistiky v Ružomberku. Autor početných turistických sprievodcov po našom krásnom Slovensku. Dopisovateľ do Krás Slovenska, jeden z najvýznamnejších predstaviteľov turizmu na Slovensku.

Ján Hruška, učiteľ, neskôr vedúci odboru školstva v Ružomberku a potom riaditeľ ZŠ v Ružomberku-Rybárpoli. Zanietený organizátor športu v Sokole v Slovenských bavlnárskych závodoch, kde jeho organizačné schopnosti boli potrebné. Neskôr funkcionár vo futbalovom klube TJ BZ VIL.

Karol Chrenko, primár chirurgie, v mladosti aktívny tenista a hokejista. Významne sa podieľal na obnovení a zviditeľnení činnosti tenisového oddielu a v zimnom období hokejového oddielu v šesťdesiatych rokoch. V roku 1941 bol členom slovenskej juniorskej hokejovej reprezentácie na turnaji v GA – PA, ktorý Slovensko vyhralo.

Vladimír Jandera, bývalý športovec v silových športoch. V Ružomberku oživil box, zápasenie a vzpieranie. Bol organizátorom a trénerom v jednej osobe. Orlovňa bola jeho druhým domovom a mladí športovci ako jeho synovia.

Viktor Amand Kyas, gymnaziálny profesor v prevej ČSR. Hoci vyučoval dejepis a zemepis, bol organizátorom športu v meste. Bol prvým predsedom Klubu československých turistov a prvým predsedom ŠK Ružomberok pred sto rokmi.

Rudolf Mičuda, riaditeľ SOU papierenského. V roku 1976 sa stal predsedom basketbalového oddielu TJ SCP. Mal víziu, ktorú sa mu postupom rokov podarilo naplniť. Z priemerného basketbalového družstva žien v druhej lige , postavil základy basketbalovej histórie družstva, ktoré po rokoch vystúpilo až na európsky trón (1999, 2000).

Peter Obdržálek, hoci bol inžinierom ekonómie, nadobudol trénerské vzdelanie v atletike. V šesťdesiatych rokoch sa stal osobnosťou atletiky v Ružomberku. Jeho trénerskými rukami prešlo mnoho vynikajúcich šprintérov a skokanov do diaľky. Zaslúžil sa o to, že ružomberská atletika sa stala pojmom v celom Československu.

Václav Rubeš, obnoviteľ skautskej organizácie v Ružomberku, organizátor turistiky, osobitne u mládeži. Po nežnej revolúcii bol náčelníkom slovenského skautingu a organizátor športu pre všetkých v meste.

Ján Sladký, gymnaziálny profesor, ktorý okrem biológie vyučoval aj telesnú výchovu. Nehynúcu zásluhu má na udomácnení volejbalu najskôr v gymnáziu a potom v meste. Jeho zásluhou bola povznesená atletika a porozumenie našiel aj pre vyznávačov basketbalu.

Bronislav Ulenfeld, predseda, inštruktor a organizátor horolezectva v Ružomberku v druhej polovici minulého storočia. Dlhoročný horolezecký funkcionár v ústredných orgánoch horolezectva. Najväčšia osobnosť a autorita horolezectva v Ružomberku.

František Dian

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia