Hrdá  dominanta  mesta

Hrdá dominanta mesta

František DianSpoznávame RK4.12.2022

Bezmála bude storočná. Bez nej si v Ružomberku nevieme predstaviť významné kultúrne a spoločenské podujatie. Táto stavba, v čase svojho dokončenia, so strechou z červeného eternitu, mosadznými bleskozvodmi s pozlátenou špicou, patrila a aj v súčasnosti patrí k hrdým dominantám stredu nášho mesta. Kultúrny dom Andreja Hlinku (KDAH). Tu býval prezident ČSR Eduard Beneš s manželkou pri návšteve Ružomberka. Tu, vo veľkej dvorane v roku 1939 zasadal Slovenský snem a prijal vôbec prvý zákon Slovenskej republiky. Za tie desaťročia jeho existencie tu bývali a vystupovali poprední politici, koncertovali a hrali najväčší hudobníci a herci Československa, s divákmi sa stretali športoví reprezentanti...

Čo viedlo Ružomberčanov pred sto rokmi k vybudovaniu tejto veľkolepej stavby ? Na začiatku všetkého okolo KDAH bol Katolícky kruh v Ružomberku so svojim predsedom Andrejom Hlinkom. V tom čase mesto nemalo vyhovujúci priestor na spoločenské a kultúrne podujatia. A aj Katolícky kruh po viacnásobnom sťahovaní chcel mať konečne vlastný priestor. Preto v roku 1926 vznikla predstava , ktorá nadobudla konkrétnu podobu o výstavbe KD. Pod vedením predsedu ustanoveného stavebného výboru Karola Mederlyho začali prípravné práce a vypísané súťaž na výstavbu. Mesto pod výstavbu darovalo pozemok na mieste bývalej starej pošty. Dňa 25. mája 1927 stavebná komisia vybrala zo siedmych návrhov návrh architekta Jozefa Peška, ktorý spolu s firmou Ondreja Jančeka dostal zákazku na výstavbu KD. Na výstavbu bolo zhromaždených 5,4 milióna korún zo zbierok, milodarov mešťanov, majetku A. Hlinku a darov amerických Slovákov. Stavať sa začalo 19. júna 1927, kedy základný kameň KD posvätil ružomberský farár a pápežský protonotár A. Hlinka.

Stavba bola stavaná rýchlo a 30.decembra 1928 bola slávnostne vysvätená biskupom Jánom Vojtaššákom. Bola to veľká sláva začínajúca svätou omšou vo farskom kostole, sprievodom mestom s účasťou 4 000 ľudí, slávnostnými príhovormi, kultúrnym programom , divadelnou hrou, banketom a na záver tanečnou zábavou. KDAH pri svojom dokončení mal 2910 m² zastavanej plochy, 233 miestností, 333 oblokov, 306 dverí. Do veľkej dvorany s balkónom sa zmestilo do 1 000 stoličiek. Pod dvoranou bolo kino pre 500 divákov. Súčasťou stavby bola jedáleň, kaviareň, 44 komfortne zariadených izieb so studenou a teplou vodou a centrálnym vykurovaním. Budova vytvorila priestor pre 14 obchodov, telocvičňu Orlovňu so šatňami a nocľahárňou. Na stavbu boli využívané najmodernejšie a najprogresívnejšie stavebné materiály... Za uplynulý čas od postavenia, KDAH prešiel viacerými prestavbami, úpravami, modernizáciou. Nič to však nezmenilo na jeho poslaní a naďalej plní tú úlohu, pre ktorú bol vybudovaný.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia