Ich  hlahol  stúpa  k nebesám

Ich hlahol stúpa k nebesám

František DianSpoznávame RK30.1.2022

História nás poúča o tom, že začiatky zvonárstva treba hľadať v Mezopotámii v 3. tisícročí pred našim letopočtom. Prvé odlievané zvony v Európe začali vyrábať v kláštoroch kresťanskí mnísi. Zvonolejárstvo a výroba zvonov do kostolov, sa vďaka šíreniu kresťanstva na území Slovenska, začína približne od 10. storočia.  Staré záznamy píšu o začiatkoch výroby zvonov na území Slovenska od 13. storočia v banských oblastiach, kde sa ťažili rudy  obsahujúce meď a cín. Dovtedy sa zvony na území Slovenska ešte neodlievali a dovážali sa. Zvonovitý tvar získali zvony niekedy v 12. storočí a dnešnú podobu v tvare čepca a systém zavesenia v 16. storočí. V minulosti zvony najviac utrpeli počas 1. svetovej vojny, kedy boli z kostolov násilím odňaté na výrobu kanónov.  Tak skazu vzalo a nenávratne sa stratilo tisíce vzácnych zvonov  zo slovenských kostolov.

Odlievanie zvona.

Dodnes medzi ľuďmi platí veta: „Zvony živých volajú a mŕtvych oplakávajú.“ Stávalo sa pri požiaroch kostolov a dnes aj pri neodbornej inštalácii zvonov a ich zavesenia, že zvon praskne a stratí svoj hlas. Nikoho nezvoláva, nikoho neoplakáva.  Vtedy nastáva priestor pre odborníkov zvonolejárstva, aby  vzniknutú puklinu zacelili a zvonu vrátili jeho hlas. Ale takúto dlhotrvajúcu opravu úspešne zvládne len skúsená firma so skúseným remeselníkom – zvonárom. V čase, kedy ešte nebola k dispozícii elektrická energia úspešne puknuté zvony opravoval ružomberský rodák Ján Migra, ktorý v roku 1863 opravil aj zvony na Kostole svätého Mikuláša  v Prešove. V súčasnosti jednou z mála firiem na Slovensku zaoberajúcou sa odlievaním a opravou zvonov je firma  Albína Iváka ELMONT v Liptovských Sliačoch. To nám poskytlo jedinečnú možnosť porozprávať sa s pánom Ivákom o všetkom, čo s výrobou a opravou zvonov súvisí a získané informácie poskytnúť našim čitateľom.

Oprava puknutého zvona.

Ako pätnásťročného miništranta začínajúceho študovať elektrotechniku na strednej škole ho oslovil farár v Liptovských Sliačoch, či by nevedel pomôcť napraviť kostolný zvon, ktorý bol nejako chybný, či zle zavesený, rezonoval a menší zvon bol prasknutý. „Vtedy som si nepredstavoval, že takáto malá príhoda predurčí môj nasledujúci život. Výroba, inštalácia, oprava puknutých zvonov je veľmi náročný proces, ktorý sa nedá naučiť len z literatúry, je to alchýmia, na ktorú treba roky skúseností. Je len pochopiteľné, že ani po porade so skúsenými zváračmi z papierní sme v Liptovských Sliačoch nedokázali zvony opraviť. Ale ten pocit skúmať príčiny a vedieť prísť na ten fígeľ, ako zvony sceliť ma už neopustil a nahlodával moje vedomie ďalej. Až oveľa rokov neskoršie po konzultáciách s odborníkmi Výskumného ústavu zváračského v Bratislave sme pomaly, postupne získavali vedomosti ako zdarne opravovať puknuté zvony. Významný posun v odbornosti zvonolejárstva  u nás nastal, až keď moji synovia  Patrik a Bystrík nadobudli vysokoškolské vzdelanie. Získanými vedomosťami a radou odborníkov z fakúlt boli pri riešení problémov významne nápomocní. Jeden v odbore strojárstva a druhý v elektrotechnike. Dnes už vieme, aké je dôležité pri oprave viacnásobné nahrievanie prasknutého zvona a postupnosť pri vybrusovaní a zváraní puknutého miesta.“

Začiatky dnešnej firmy ELMONT treba hľadať už v roku 1965, kedy pán Ivák začal zavádzať elektrický pohon zvonov namiesto ručného ťahania lanom. Dnes v dielni v Liptovských Sliačoch vykonávajú opravy puknutých zvonov a vyhotovujú vešiaky (zavesenia zvonov). Vo vežiach kostolov kontrolujú a naprávajú kvalitu ložísk, spôsobilosť vešiakov, výšku podvihnutia. Nastavujú výšku bitia srdca, pretože to sú rozhodujúce faktory, ktoré určujú kvalitu zvuku zvonov. Samotné odlievanie nových zvonov robia v zahraničí. Jednak pre dostupnosť čistých surovín, potrebná je až 98% čistota medi a cínu. Ale aj pre bohaté skúsenosti majstrov zvonárov. Doteraz nimi najväčší odliaty zvon vážil 600 kg, ale sú schopní odliať aj 1200 kg vážiaci zvon. Dozvedel som sa, že výroba zvona podľa veľkosti trvá  2 – 3 mesiace. Obyčajne sa zhotovujú naraz 2, 3 zvony. V rozhovore s pánom Ivákom som sa dozvedel aj to, že odliať nový zvon bez konského trusu je nemožné. Forma, do ktorej sa zvon odlieva, sa pripravuje z ílu, konského trusu, slamy a ďalších prísad. Slama a trus slúžia na zabezpečenie priedušnosti a pomalé kryštalizovanie telesa zvonu, ktoré je pre jeho trvácnosť,  potrebnú aj storočia, rozhodujúce.

V ostatných rokoch firma pre potreby farností, ktoré nemajú dostatok financií montuje aj digitálne zvony, ktoré obsahujú hlasy štyroch zvonov. Na našu zvedavú otázku kde všade zvony opravovali, inštalovali , alebo vyhotovovali vešiaky zvonov som bol prekvapený odpoveďou. Všade. Na celom Slovensku v desiatkach kostolov, ale aj v zahraničí. Aj zvony ružomberského evanjelického kostola boli v opatere rúk majstrov firmy ELMONT. Tak, ako citlivé ucho hudobníka vie posúdiť harmóniu zvukov hudobných nástrojov, tak aj zvuk zvonov musí byť čistý, vznešený, šíriaci sa ďalekým údolím až k nebesám. Pretože aj zvon je predovšetkým hudobný nástroj. Nech sa majstrom firmy darí zhotovovať len krásne znejúce zvony a puknutým zvonom prinavracať ich nezameniteľný hlas.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia