Jubilantka oslavuje

Jubilantka oslavuje

František DianSpoznávame RK5.4.2021

V tomto prípade nemyslíme na známu, či významnú osobu, ale na nehnuteľnosť, školskú budovu. Bude jej deväťdesiatpäť rokov. Od jej postavenia poskytovala základné vzdelanie a nižšie stredné vzdelanie stovkám detí z Ružomberka a blízkeho okolia. Budova školy na Dončovej ulici.

Po vzniku Československa v roku 1918 sa pozornosť vlády uprela aj na vzdelávanie detí v štátnych školách a postupné obmedzovanie vplyvu cirkvi na riadenie školstva. V roku 1919 bola na rohu kasárni vybudovaná meštianska škola. /Táto budova dodnes slúži ako sociálna ubytovňa medzi stobytovkou a hlavnou cestou./ Školy meštianky nadväzovali na ľudovú školu, mali 3 – 4 ročníky a poskytovali nižšie stredné vzdelanie. Úrovňou žiakov nedosahovali vzdelanie gymnazistu. Prvým riaditeľom meštianky bol Ján Loucký. Za niekoľko rokov narastajúcemu počtu detí a záujmu rodičov o umiestnenie dieťaťa v meštianke, už priestor školy nepostačoval.

Mestské zastupiteľstvo na začiatku dvadsiatych rokov rozhodlo o výstavbe budovy školy pre dievčatá a chlapcov, v ktorej by boli triedy ľudovej školy, ale aj triedy meštianky. Stavbu projektoval Alfréd Ženíšek a Jaroslav Bursík. Výstavba začala v roku 1924. Hoci v roku 1925 ešte nebola budova dostavaná, už sa v nej vyučovali deti v 1. a 2. triede ľudovej školy. Celá stavba bola do užívania odovzdaná v roku 1926.

Budova si doteraz zachovala svoj pôvodný tvar v pôdoryse písmena „U“ s čiastočne uzatvoreným nádvorím. Asymetrický vstup je z Dončovej ulice a ďalšie tri sú orientované do dvora. Hlavná uličná fasáda s dvanástimi okennými osami má kubistický charakter. Na priečelí, nad portálom je socha od akademického sochára Jána Koniareka. Je to alegória starogréckej bohyne múdrosti držiaca v ľavej ruke fakľu a v pravej štít s nápisom „Miluj vlasť, vedu a pravdu.“

V čase začiatku užívania školskej budovy to bola moderná stavba, ktorá dotvárala vzhľad Dončovej ulice a stredu mesta. Nemožno ju zrovnávať so súčasnými školskými budovami. Veď je to storočný rozdiel. Kúrilo sa v každej miestnosti pecou na pevné palivo, v triedach nebol vodovod a záchody by dnešným hygienickým normám určite nevyhovovali. Ale vtedy boli iné požiadavky. V dobovej tlači sa o dokončujúcej budove školy napísali aj takéto informácie. „Je to nádherná budova, s peknými zariadenými triedami, hygienickými záchodmi, so svetlou kresliarňou... Ako moderná , zdravá stavba vyhovuje pedagogickým a výchovným požiadavkám... Stavba meštianky stála 3 milióny korún a je reprezentačnou budovou v srdci mesta.“ /Republikán č. 37/1925/ V takmer storočnej budove sa vystriedali desiatky učiteľov. Vzdelanie dala tisíckam detí. Bola prvou školou poskytujúcou aj základné vzdelanie aj nižšie stredné vzdelanie. Aj preto jej patril prívlastok I. základná škola.

Desaťročia nepretržitej prevádzky si budova vyžiadala nevyhnutné úpravy. Zmenilo sa vykurovanie z lokálneho na ústredné a neskoršie pripojenie na centrálne vykurovanie. Boli upravené interiéry školy, V ostatných rokoch vymenili okná a budova bola pokrytá novou strechou. Aby vzdelávaniu detí slúžila ďalšie ešte desaťročia.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia