Jubileum  zaniknutej  školy

Jubileum zaniknutej školy

František DianSpoznávame RK9.5.2021

Už nie je. Zanikla. Jej jubileum si nemá kto pripomenúť. Žiaci, ktorí ju navštevovali zomreli, alebo boli obeťami nemeckých koncentračných táborov v 2. svetovej vojne. V budove vedľa synagógy sa už desaťročia neozýva detská vrava. Priestory sú využívané k iným účelom /V súčasnosti Decodom./. Ktovie, či si niekto z Ružomberčanov spomenie, že tu pred 120 rokmi bola otvorená nová budova židovskej ľudovej školy, ktorú priemerne navštevovala stovka detí.

Prvé písomné zmienky o židovských obyvateľoch na území Ružomberka pochádzajú z roku 1780. Od roku 1840 bolo Židom povolené slobodne sa sťahovať. V roku 1848 v Ružomberku žili dve židovské rodiny. Počas niekoľkých desaťročí sa ich komunita rozrástla na 873 duší. Patrili pod rabinát v Liptovskom Svätom Mikuláši. V Ružomberku nemali synagógu, cintorín, ani školu pre deti. K osamostatneniu od mikulášskeho rabinátu došlo v roku 1876. Dočasnú modlitebňu si spočiatku zriadili v mestskom pivovare, potom v tabakovom úrade, neskôr v starých kasárňach v kaštieli, až si v roku 1880 postavili vlastnú synagógu. Žiaľ, vlastnú ľudovú školu stále nemali. Židovská mládež navštevovala školu buď v Liptovskom Mikuláši, alebo zámožnejšie rodiny mali pre vzdelávanie deti domácich učiteľov.

Prvá židovská ľudová škola bola zriadená v roku 1871. Navštevovali ju žiaci z Ružomberka a z okolitých dedín. Prvým správcom – učiteľom židovskej školy bol rabín J. S. Fischer. Za ním nasledovali E. Elszasz, Capner, Schlesinger, Bauer... Do roku 1882 sa vyučovalo v nemeckom jazyku, potom až do roku 1918 po maďarsky a od tých čias po slovensky. Škola spočiatku sídlila v prenajatých priestoroch, mimo iných aj na rohu Ulíce Panskej. Na tomto mieste za veľkej finančnej podpory židovskej obce začali v roku 1898 stavať novú budovu. Stavebný plán školy a rozpočet pre stavbu zdarma vyhotovil Ing. Moritz Stark. Škola nebola súkromnou, či židovskej komunity, dostávala štátnu podporu. Do novej budovy po prvý raz vstúpili deti v roku 1901. Po skončení ľudovej školy deti mohli pokračovať v štúdiu v ružomberskom osemročnom gymnáziu. V gymnáziu sa učili všetky predmety ako ostatní študenti, len pre židovské náboženstvo mali vlastného pedagóga. Od roku 1882 založili pri škole školskú komisiu pod predsedníctvom Dr. Bernarda Duschnitza. Do roku 1915 bol zaslúžilým členom školskej komisie Dr. Artur Kürti. Od roku 1909 a potom dlhé roky až do roku 1936 bol učiteľom a neskoršie správcom školy Moritz Bribram. Posledným správcom školy v rokoch 1939 – 1945 bol Armin Friedman.

Židovská obec v Ružomberku dala slovenskej a svetovej spoločnosti mnoho významných osobností. Jakub Klein bol zakladateľom ružomberskej papierne. Artur a Július Kürtiovci boli zakladatelia Liptovského múzea. Ferdinand Stark bol prvým asistentom Alberta Einsteina, zomrel v mladom veku v Berlíne. Medzi ďalších je možné radiť architekta Vojtecha Donnera, amerického herca Petra Lorreho, lekára patofyziológa Bedrich Rotha, obetavého ružomberského lekára Žigmunda Silbigera a mnoho, mnoho ďalších.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia