Jubilujúci  kostol

Jubilujúci kostol

František DianSpoznávame RK13.6.2021

Tak ako my ľudia, aj cirkevné a svetské stavby majú svoj rok zrodenia, svoje jubileum. Ružomberok nie je bohatý na stavby staré niekoľko storočí. Je potrebné, aby to málo, čo máme, sme si chránili a pripomínali históriu vzniku.

V tomto roku uplynie 215 rokov od vysvätenia Kostola Povýšenia svätého Kríža. Pripomeňme si jeho históriu vzniku. Po kráľovskom schválení zakladacej listiny a príchode piaristov do Ružomberka v roku 1729, začali prípravy na výstavbu kolégia. Základný kameň budúcej rezidencie piaristov bol položený 17. júla 1730. Napriek tomu, že budova ešte nebola dostavaná, piaristi sa do nej nasťahovali v máji 1735. Kláštor nemal kostol, hoci ho zakladateľ gróf Löwenburg plánoval postaviť, ale v roku 1932 zomrel. V rezidencii bola iba kaplnka svätého Jána Nepomuckého. Majetný mešťan a podnikateľ Andrej Zvada-Paračka sa v roku 1797 zaviazal postaviť Kostol Nájdenia svätého Kríža, čo aj urobil. Svedčil o tom latinský nápis na oblúku oddeľujúcom svätyňu od kostolnej lode. V 20. storočí patrocínium zmenilo názov kostola na Kostol Povýšenia svätého Kríža.

Kostol bol pristavaný k južnej fasáde kláštora a posvätený bol 14. septembra v roku 1806. Je postavený v empírovom slohu ako jednoloďová stavba s polkruhovitou svätyňou a vstavanou vežou. Fasády sú členené pilastrami. Vo výklenkoch čelnej fasády sú umiestnené kamenné sochy svätého Jána Nepomuckého a svätého Jozefa Kalazanského z dielne Alexandra Belopotockého. Väčšiu časť vnútorného zariadenia zhotovil ružomberský rezbár a maliar A. Belopotocký a Valér Aurel Zavarský. Z pôvodného vybavenia kostola sa okrem súčastí kazateľnice zachovala aj časť pôvodného hlavného oltára. Oltárny reliéf namaľoval pravdepodobne A. Belopotocký. Novobarokový hlavný oltár z roku 1902, juhotirolskej produkcie, daroval kostolu ružomberský rodák, biskup Koloman Belopotocký. Identické empírové bočné oltáre boli v štyridsiatych rokoch 20. storočia nahradené z travertínu a dreva, vytvorených podľa návrhu V. Zavarského. Z kazateľnice pochádza dnes už samostatná socha Kristus – Dobrý pastier. Orgán, dvojica spovedníc a lavice sú novodobé, vyhotovené v historizujúcom štýle. Klenby sú zdobené symbolickými freskami Jozefa Hanulu. Aj keď vnútorné zariadenia kostola prešli rokmi rôznymi nevyhnutnými úpravami, neovplyvnilo to pôvodný charakter kostola.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia