Keď sa práca vydarí

Keď sa práca vydarí

František DianSpoznávame RK8.10.2023

Sú miesta, kde sa opätovne radi vraciame. Pre mňa je to prostredie školy. Aby som bol konkrétny, Gymnázium na ulici Š. Moyzesa. Aj preto sem rád chodím, lebo som tu prežil štyri desaťročia , polovicu svojho života. Na začiatku tohto školského roka som opäť navštívil „svoje“ gymnázium. Pani riaditeľka Iveta Kmeťová  ma privítala a ponúkla mi malú prehliadku budovy. A mala sa čím pochváliť a ukázať, čo všetko sa za dva mesiace  prázdnin zmenilo. Je treba vedieť, že v takmer 300-ročnej histórii gymnázia je prvou ženou vo funkcii riaditeľky.

Už v priebehu školského roka 2022/23 sa v gymnáziu tvoril projektový výbor z pedagogických, nepedagogických zamestnancov školy a iniciatívnych študentov, ktorý pracoval na prípravných prácach projektu rekonštrukcie priestorov  a digitalizácie školy. A keď gymnázium uspelo u dánskej nadácie VELUX  a získalo grant v objeme 120 000 eur, nič nestálo v ceste, aby práce začali. Vedenie školy našlo pochopenie aj u ŽSK, ktorý prispel finančnou čiastkou na platbu z pridanej hodnoty. Nápady pedagógov a študentov do konkrétnej podoby vypracoval bývalý absolvent gymnázia architekt Igor Maťaťa. V posledných dňoch júna práce na rekonštrukcii začali a neskončili prázdniny a dielo bolo dohotovené.

Za čas, ktorý som prežil v gymnáziu, som poznal každý kút budovy od kotolne až po povalu. A teraz som ostal v suteréne stáť ako v neznámom prostredí. Úplne niečo nové, prekvapivé. Otvorená, vzdušná nová chodba, z ktorej sa vchádza do učební biológie, anglického jazyka, kabinetov a posilňovne. Priestorovým riešením čiastočný návrat do rokov postavenia budovy. Zmeny sa dočkalo aj prízemie prerobením školského bytu na počítačové učebne, učebne anglického a francúzskeho jazyka, videoštúdio, oddychovú zónu. Do tried sú postupne inštalované interaktívne tabule, počítače, aby všetci vyučujúci mali možnosť inovácie učebného procesu a využitia aj v mimo vyučovacej činnosti. Nie všetko naplánované v projekte je ukončené. Ani to nebolo možné stihnúť. Pretože prostriedky možno len postupne čerpať. Je takmer isté, a realizácia prác to dosvedčuje, že do októbra 2025 bude všetko ukončené.

Treba vyzdvihnúť iniciatívu a pružnosť vedenia školy a celého projektového výboru, že realizáciou projektu predbehli myšlienky a usmernenia aj Ministerstva školstva SR a môžu byť vzorom pre iné školy. Nie sú to jediné aktivity školy pre skvalitnenie vyučovacieho i voľnočasového procesu školy. Je tu bohatá mimoškolská činnosť, spolupráca so zahraničnými školami, s dánskou univerzitou v AARHUSE, mnohoraká projektová činnosť... Radosť učiť v takej škole a česť v nej študovať.

Nuž, nech sa tomuto najstaršiemu gymnáziu na severe Slovenska darí a nech svoje 300-ročné výročie trvania  uvíta ako moderná vzdelávacia inštitúcia.

Fotogaléria

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia