Kino  MIER

Kino  MIER

František DianSpoznávame RK14.1.2024

Pre takmer 18 000-vý Ružomberok a osobitne pre Rybárpole to bola veľká udalosť. V západnej časti mesta, na ľavej strane Váhu oproti textilke, bol postavený komplex budov novej ubytovne pre zamestnancov textilky – „Mladá generácia“. Postavením ubytovne a stravovacieho zariadenia sprevádzali zásobovacie problémy so stavebným materiálom, aj preto sa výstavba predĺžila. Ale po vojne to na všetkých stavbách bolo pravidlom. Koncom roka 1950 bola výstavba „Mladej generácie“ dokončená. Pre dômyselné využitie voľného času mladých ľudí bývajúcich v internáte ešte niečo chýbalo. Kultúrny dom. Počítalo sa s jeho výstavbou, ale ubytovacia a stravovacia časť stavby mala prednosť. Rok po odovzdaní internátu bol dokončený aj kultúrny stánok.

Budova bývalého kina dnes slúži ako aula Katolíckej univerzity.

A nie hocijaký. Kinosála so stupňovitým hľadiskom a pódiom pre divadelné hry, s moderným osvetlením, výbornou akustikou, premietacími prístrojmi nebola jednostranne využiteľná. Niesla pomenovanie „Kino MIER“. Po Kine Kultúrny dom, Partizán to bola v prevádzke v neveľkom Ružomberku tretia kinosála. A neslúžila len na premietanie filmov. Tu účinkovali divadelné súbory, vystupovali estrádni umelci, konali sa rôznorodé zhromaždenia a zasadnutia. Tu bolo prvé vyhlásenie jedenástky futbalistov Československa v roku 1976.

Takto dnes vyzerá bývalá kinosála.

Slávnostné otvorenie Kina MIER sa konalo 16. novembra 1951. Dôstojný kultúrny program a slávnostný príhovor predsedu závodnej rady ROH Júliusa Duchoňa zapadol do osláv mesiaca Československo-sovietskeho priateľstva (pozn. november). „Odovzdanie kultúrneho domu do užívania bolo veľkým darom pre pracujúcich textilky, lebo za vzhliadnutím  filmu nemuseli ísť do mesta.“(Rybárpoľský textilák č. 48/1951) V deň otvorenia na úvod bol premietnutý prvý film „Obrana Caricýnu“, ktorý bol natočený na začiatku veľkej vlasteneckej vojny. V programe premietania na mesiac november 1951 bol ponúkaný nemecký film „Život v Kanafase“ a sovietsky špionážny film „Tajné poslanie“. Potom už pravidelne v utorok a v piatok o 19:00 hod. boli podľa ponúkaného programu premietané filmy. Ponuka filmov bola koordinovaná s oboma ružomberskými kinami, aby nedošlo v rovnakom čase k premietaniu rovnakého filmu. Tak to trvalo desaťročia.

Predseda závodnej rady ROH Július Duchoň pri otvorení kniha predniesol príhovor.

Po nežnej revolúcii, v dôsledku ponúk filmov v televízii záujem o návštevy kinosál ochaboval. Z troch kinosál v Ružomberku sa zachovala jediná v Kultúrnom dome. Z Kina Partizán po rôznorodom využití je predajňa potravín. Po prevzatí celého areálu Mladej generácie Katolíckou univerzitou v Ružomberku bolo Kino MIER prebudované na aulu univerzity. Účelová, 70-ročná stavba našla svoje využitie. Je dobre, že naďalej slúži podobnému účelu, pre ktorý bola vybudovaná. A pomenovanie Kino MIER už málo komu pripomenie, čo to bola za inštitúcia.

Fotogaléria

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia