Kňaz po návrate z väzenia opravoval rádiá

Kňaz po návrate z väzenia opravoval rádiá

RedakciaSpoznávame RK8.7.2024

Horská osada Vlkolínec ponúka v aktuálnej letnej sezóne pre návštevníkov, po možnosti využitia služieb sprievodcu, ďalšiu novinku. V Dome UNESCO otvorili Pamätnú izba pátra Pavla Horského. Rímskokatolícky kňaz – jezuita „ujo Palko“, ako ho miestni familiárne volali, bol neodmysliteľnou súčasťou duchovného života vo Vlkolínci.

Komunistickým režimom bol pre svoju vieru prenasledovaný, nespravodlivo odsúdený a aj väznený. Po prepustení býval vo Vlkolínci a pracoval v opravovni rádií v Ružomberku. Neskôr dostal súhlas vykonávať kňazskú službu práve pre svojich rodákov Vlkolínčanov.

Spomínajú na neho s láskou

Pamätná izba ponúka pohľad do života pátra Horského. Súčasťou je fotogaléria, ukážka kňazských rúch, bohoslužobných kalichoch, ale aj rádia, ktoré si páter sám zostrojil. Návštevníci si môžu na zakúpiť novú knihu kázni pátra Horského – Homílie na nedele a sviatky, cyklus B, ktorú vydalo mesto.

Pri zriadení nezištne pomohli najmä miestni Vlkolínčania, predmety zapožičali Marta Gejdošová a rodina Bašáryová, autorom fotografií je Anton Sabucha. Inštaláciu uskutočnila Zuzana Gažíková, riaditeľka Galérie Ľudovíta Fullu v Ružomberku.

Pamätnú izbu pátra Horského posvätil páter František Gábriš SJ, predstavený jezuitov v Ružomberku vo štvrtok 27. júna v rámci diecézneho Dňa posvätenia kňazov. Zúčastnilo sa ho 20 kňazov Ružomberského dekanátu.

„Práve tento rok si pripomíname sté výročie narodenia pátra Pavla Horského. Bol osobnosťou, na ktorú mnohí Vlkolínčania dodnes s láskou spomínajú a ktorá formovala nielen duchovný život v tejto osade. Myšlienka vybudovať pamätnú izbu nebola nová, som rád, že sa nám ju podarilo zriadiť a sprístupniť,“ povedal Ľubomír Kubáň, ružomberský primátor.

Dodal, že je to možnosť nielen pre miestnych obyvateľov, ale aj pre návštevníkov, ako sa so životom a dielom pátra Horského viac zoznámiť

Prežil ťažké aj krásne chvíle

Pavol Horský sa narodil 15. januára 1924 vo Vlkolínci. Otec Imrich Anslo bol horárom. Počas Prvej svetovej vojny Imrichovu rodinu postihla nákazlivá choroba a jeho žena i syn zomreli. V roku 1922 sa za neho vydala Emília Kupčová, rodená Vlkolíčanka. Palko základnú školu i gymnázium absolvoval v Ružomberku. Bol výborným žiakom, muzikantom i športovcom. Počas štúdia na gymnáziu si zmenil priezvisko Anslo na Horský. Po maturite vstúpil do noviciátu Spoločnosti Ježišovej v Ružomberku spolu s Tomášom Munkom. Študoval v Brne a po Barbarskej noci z 13. na 14. apríla 1950, sa dostal do centralizačného kláštora v Podolínci.

Biskup Pavol Hnilica SJ ho tajne vysvätil za kňaza 1. októbra 1950. Pre svoju vieru bol prenasledovaný a komunistami odsúdený na väzenie v rokoch 1950 až 1960. Po návrate z väzenia v roku 1961 býval vo Vlkolínci a pracoval v opravovni rádií v Ružomberku. Syn jeho sesternice mu vybavil súhlas vykonávať duchovnú kňazskú službu pre Vlkolínec. Primície mal na Vianoce 1968 v rodnom kostolíku. Mnohí veriaci nevedeli že ich Palko je kňazom. Jeho prvé slová v polnočnej primičnej kázni patrili Bohu a rodákom: „Pán Boh má pre človeka všelijaké darčeky. Dnes Vám posiela osobitný dar: Prichodím k Vám ja, Váš rodák, ako kňaz. S vďakou, odprosením a s prosbou.“

Páter Horský zomrel 29. októbra 1995, pochovaný je v Ružomberku.

Fotogaléria

Foto: archív mesta, reprofoto: Mestská televízia v Ružomberku

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia