Letovisko  Hrabovo

Letovisko  Hrabovo

František DianSpoznávame RK4.2.2024

V období Slovenského štátu v roku 1940 sa Ružomberok stal sídlom Tatranskej župy. Právom. Veď patril medzi najpriemyselnejšie mestá a šieste najväčšie mesto na Slovensku. V meste bol rozvinutý textilný, celulózo-papierenský , kovospracujúci priemysel, tehelňa a ďalšie továrničky a výrobne. Spolu s početnými bankami umocňovali jeho význam a radili mesto medzi významné strediská Slovenska. Vedenie mesta však trápil jeden nedoriešený problém. Ako župné mesto sme nemali pre obyvateľov vybudovanú oddychovú a rekreačnú zónu. Pritom prírodné podmienky okolia Ružomberka boli pre takýto účel stvorené.

Hrabovo pred výstavbou hotela.

Otcovia mesta a vedenie Tatranskej župy, súc vedomé absencie rekreačného priestoru, začali sa v roku 1943 vážne zaoberať myšlienkou ako a kde vybudovať výletné miesto pre obyvateľov a návštevníkov mesta. Pre vybudovanie „letoviska“ najviac vyhovovala Hrabovská dolina. Od stredu mesta vzdialená 1,5 km, od hlavnej magistrály 1 km. Dolina pokojná a príjemná, vzdialená od zástavby mesta, s porastom smrekov a zurčiacim potokom. Jediným prekonateľným problémom bolo, že v tom čase bola v doline vojenská strelnica.

Po prerokovaní vo vedení mesta a župy boli započaté prípravné práce. Do plánu výstavby letoviska bolo včlenené vybudovanie prístupových ciest v dĺžke 2,5 km. V Hrabove bola naplánovaná výstavba vodnej nádrže pre člnkárov a výstavba vyhovujúceho kúpaliska a ďalšie sociálne a reštauračné zariadenia. Na nákladoch na vybudovanie „letoviska“ sa malo podieľať mesto a župa. Navrhnutá výška nákladov bola stanovená na 21,5 milióna korún. Vrcholiaca 2. svetová vojna všetko zmietla. Peniaze boli presúvané na iné, ako rekreačné investície. Nedokončené plány výstavby zapadli do šuplíkov a po skončení vojny si na  vybudovanie rekreačnej zóny kompetentní buď nespomenuli, alebo bolo treba budovať vojnou zničenú republiku.

Hrabovo v lete.

Nakoniec využitie Hrabova na rekreačné účely sa predsa len dočkalo. Nie hneď, ale až po dvadsiatich rokoch. Priehrada bola napustená v roku 1965 a lanovka vybudovaná v rokoch 1964- 1967. Potom nasledovala výstavba Hotela Hrabovo, rekreačných chatiek Čedoku, súkromných chát a od deväťdesiatych rokov minulého storočia do dnes sa Hrabovská dolina výrazne zmenila. Pribudli ubytovacie, stravovacie zariadenia a množstvo ponúk  pre využívanie voľného času, zábavu a šport. Hrabovo sa stalo vyhľadávaným rekreačným miestom návštevníkov z celého Slovenska i zahraničia. Ružomberčania využívajú jeho pohostinnosť nielen v lete, ale počas celého roka. Tak sa naplnili pripravované plány vedenia mesta, ktorých počiatky majú úctyhodných osemdesiat rokov.

Fotogaléria

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia