Liptovská Mara

Liptovská Mara

František DianSpoznávame RK28.6.2020
Gotický kostol v Liptovskej Mare, pred zatopením

Ani niektoré inštitúcie sa nevedeli stotožniť s myšlienkou veľkej vodnej nádrže v prostredí Liptova. Po výstavbe vodná nádrž vyriešila mnoho problémov. Mimo iných, pominuli záplavy rozvodneného Váhu. A dnes si Liptov bez jej prítomnosti nevieme predstaviť. Jej vody a okolitá príroda poskytujú priestor pre oddych, rekreáciu, rybolov a iné zábavné atrakcie. Liptovská Mara – najväčšie vodné dielo na Slovensku. Ako bola stavaná ?

V roku 1961 vláda ČSSR schválila investičnú stavbu Liptovskej Mary s vodnou nádržou o objeme 360 miliónov m³ s predpokladaným nákladom 1030 miliónov Kčs. Stavebná príprava začala v roku 1964 a v roku 1972 prijala vláda ČSSR uznesenie ukončiť montáž agregátov v priebehu roka 1975, kedy bolo vodné dielo uvedené do prevádzky. Niektoré doplňujúce práce na okolí vodného diela pokračovali ešte dva roky.

Výstavba Liptovskej Mary si vyžiadala mnoho závažných rozhodnutí, ktoré neraz boleli a menili život asi 4000 obyvateľov postihnutých dedín v zátopovej oblasti. Presídlených bolo 13 obcí: Vrbie, Sokolče, Palúdza, Dechtáre, Čemice, Bobrovník, Ráztoky, Parížovce, Liptovská Mara, Liptovská Sielnica, osady Sestrč, Nežitovce, Nižný Zádiel. Zbúraných bolo spolu 732 rodinných domov. Ďalej 94 verejných budov, 49 štátnych domov, 10 obchodov Jednoty. Výkupná hodnota len súkromných nehnuteľností v rokoch 1962 – 1967 činila 67 miliónov Kčs. Zobrali humus z 1550 ha pôdy a použili na rekultiváciu v štrnástich liptovských lokalitách. V chotári Čemíc, Parížoviec a Bešeňovej vyťažili 150 000 m³ rašeliny, ktorú odkúpili Rašelinové závody.

Sokolče, jedna zo zatopených dedín
Výstavba Liptovskej Mary

Vodné dielo si vyžiadalo viacero nevyhnutných súvisiacich investícií.

- Vybudovanie 1225 m dlhej hrádze v korune 7 m širokej a vo výške 45 m nad dnom Váhu.

- Budovanie vodnej elektrárne so 4 turbínami s plánovaným výkonom takmer 200 MW.

- Vodnú elektráreň Bešeňová s dvoma turbínami a výkonom 2 x 2,4 MW.

- Odpadové kanály vodnej elektrárne L. Mara a Bešeňová.

- Zemnú hrádzu Bešeňová v dĺžke 1,34 km a šírke v korune hrádze 16 m.

- Preložku železnice z Liptovskej Teplej v dĺžke 17 km cez hrádzu Bešeňová, na ľavý breh nádrže so zastávkou vo Vlachoch a výhybňou v Palúdzi až do Liptovského Mikuláša. Na preložke vybudovali 7 mostov.

- Preložku štátnej cesty č. 18 v dĺžke 19,1 km.

Rozvodňa vodnej elektrárne

- Preložku štátnej cesty č. 4206 z Bešeňovej cez Potok do Bobrovníka a odtiaľ po pravom brehu nádrže do Sielnice, Liptovského Trnovca, Ondrašovej a do Liptovského Mikuláša v dĺžke 17,5 km.

- Preložku elektrických a telefónnych vedení, diaľkového kábla.

- Vybudovanie 400 kV rozvodne.

- V priebehu výstavby sa rozhodlo , že vybudujú diaľničný úsek trasy D1 od Ivachnovej po Liptovský Mikuláš.

- Záchrana kultúrnych pamiatok: kostol v Liptovskej Mare, Paludzi, svätyňa v Sielnici, kaštieľ v Parížovciach.

To sú len podstatné investičné akcie. Okrem nich bolo potrebné vybudovanie

množstva prevádzkových budov, pracoviská, betonárky, ťažbu a úpravňu štrku...

Možno by sa čitateľovi zdalo, že výstavba vodného diela trvala dlhých jedenásť rokov. Ale uvedený rozsah prác, množstvo objektov /nie všetky menujeme/ nebolo možné zvládnuť v kratšom termíne. Pri ceste vlakom, alebo autom v smere do Liptovského Mikuláša náš pohľad očarí vodná nádrž a jej prekrásne okolie. Koľko úsilia, ľudského potu, finančných nákladov si táto stavba vyžiadala si už nikto neuvedomuje. A prečo aj ? Veď je to už dlhých štyridsaťpäť rokov a za ten čas dolu priehradou pretieklo veľa vody.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia