Majster  času

Majster času

František DianSpoznávame RK28.3.2021

Ružomberok je rodiskom mnohých významných politikov, kňazov, spisovateľov, architektov, maliarov a iných umelcov. Ale v našom meste uzreli svetlo sveta oči aj ďalších , technicky známych majstrov. V zbierkach Liptovského múzea v Ružomberku je uložený starý, vežový hodinový stroj. Je na ňom vyrazené: „Ján Migra slosiarski majster vo Velkejvsy st. Oravskej 1864“.

Hodiny zostrojené Jánom Migrom pre kostol sv. Ondreja v roku 1864.

Ján Migra sa narodil 6. januára 1826 v Ružomberku. Či bol vo svojom remesle samoukom, nie je pravdepodobné. Kde sa remeslu priučil tiež nie je známe. Vieme, že sa stal zručným majstrom a začiatkom päťdesiatych rokov 19. storočia sa usadil vo Veličnej /Velkejvsy/. Tu sa v roku 1852 oženil s vdovou Barborou Hažlinskou, ale z ich manželstva nie sú známe deti. Viedol svoju vlastnú dielňu a venoval sa mnohorakým zámočníckym prácam. Pešťbudínské vedomosti /1861 – 1866/ a Obzor /1874 – 1880/ v príspevkoch z dolnej Oravy ho predstavujú ako „dokonalého opravovateľa puknutých zvonov, strojníka - samouka, zámočníka, ktorý poštiepané zvony dokonale zacelí a bezhlasným, alebo zachrípnutým zvonom čistý a ľubozvučný hlas prinavráti...“

Súčasné hodiny kostola sv. Ondreja.

V tom čase ešte elektrina nebola využívaná a je predpoklad, že puknuté zvony neprelieval, aby nestratili svoju historickú cenu, ale praskliny opravoval zvarovaním. Bola to metóda známa od stredoveku. Opravy zvonov nerobil len na Orave, ale po celom Slovensku. Napríklad v roku 1863 opravoval zvony na veži Kostola sv. Mikuláša v Prešove. J. Migra zhotovoval aj hasičské striekačky pre hasičov oravských dedín. Jeho ďalšou oblasťou výroby bolo zhotovovanie hodín. Ako sám napísal:... „už 22 rokov zamestnávam sa vežovými a inými hodinami...“ /Obzor č.18/1880/ V rokoch 1862 – 64 vyrobil vežové hodiny aj pre farský kostol svojho rodného mesta – Ružomberok. V mestských protokoloch z 13.10.1864 je uvedené, že J. Migra zhotovil vežové hodiny, ktoré odbíjali aj „štvrťhodinu“. V decembri 1864 komisia mesta zhotovené hodiny prevzala. V marci 1865 ich kolaudoval hodinár z Liptovského Mikuláša, ale hodiny nešli dobre. Preto v júni vyzvalo mesto J. Migru, aby ich opravil. Možno to bol úmysel majstra, lebo v novembri v tom istom roku žiadal Migra mesto vyplatiť podlžnosť za výrobu hodín vo výške 300 florénov. V zázname je zapísané, že mesto mu uvedenú sumu v decembri vyplatilo. Predpokladáme, že hodiny potom už odbíjali a ukazovali správny čas.

V roku 1874 Hospodársko – lesnícky spolok organizoval v Oravskom Podzámku výstavu. Tu sa J. Migra prezentoval jednými obyčajnými bytovými hodinami a jednými novými vežovými hodinami, nevedno pre ktorý kostol zhotovenými. Majster o svojich hodinách tvrdil, že bez opravy môžu fungovať 30 – 40 rokov. Podľa redaktorov a dopisovateľov dobových novín J. Migra vo svojej práci využíval nielen svoj um, ale aj dostupné technické poznatky. Remeselnícky majster Ján Migra, rodák z Ružomberka, zomrel na pľúcne ochorenie vo Veličnej v roku 1896 a tam je aj pochovaný.

Výrobný štítok hodín v kostole sv. Ondreja.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia