Miestna  hromadná  doprava

Miestna hromadná doprava

František DianSpoznávame RK12.2.2023
Autobusy v Liptovských Sliačoch.

Keď po uliciach mesta vidíme premávať autobusy MHD, vnímame to ako samozrejmosť, ktorá do mesta patrí. Najstarší obyvatelia mesta si určite pamätajú dobu svojho detstva, kedy ešte autobusy po uliciach mesta nechodili. Vo väčších mestách bola po 2. svetovej vojne zavedená autobusová doprava, aby spájala okrajové časti miest s fabrikami, železničnou stanicou. V Ružomberku sme si na takú vymoženosť museli počkať až do roku 1955. Bolo zvykom a možno príkazom politických orgánov, aby významné stavby, cesty, mosty... sa do užívania odovzdávali pri okrúhlom výročí niektorej spoločensko-politickej udalosti. Aj v našom meste to tak bolo. MHD v Ružomberku bola po rozhodnutí politických orgánov zavedená pri príležitosti 10. výročia oslobodenia našej vlasti sovietskou armádou.

Ondrej Legerský.

Stalo sa tak 21. mája 1955 o 14:00 hod pred budovou železničnej stanice. Za účasti obyvateľov mesta a po politických prejavoch podpredsedu ONV v Ružomberku súdruha Hatalu a predsedu Mestského národného výboru v Ružomberku súdruha Ondreja Legerského bol vypravený prvý autobus MHD. Cieľom miestnej dopravy bolo zabezpečiť rýchlejšiu a pohodlnejšiu prepravu robotníkov do fabrík a študentov do škôl. Boli nasadené dva autobusy označené ako č. 1 a č. 2. Premávali od 5:00 do 22:30 na šesť kilometrovom okruhu. Vychádzali od SCP a končili pri BZ VIL. A od zástavky Pod Skalami - cez železničnú stanicu a tiež končili pri textilke (BZ VIL). Zastavovali na 23 zástavkách, názvy niektorých už súčasnej generácii nič nehovoria. Napríklad Ulica partizánov, Leninovo nábrežie, Grafocelpap, Červenej armády...

Cestovné lístky cestujúci kupovali v autobuse, kde ich predával sprievodca. Do 3 km jazdy stál lístok 60 halierov (v prepočte 2 centy), do 5 km 1 korunu a za 6 km jazdy ste zaplatili 1,20 koruny. Cena žiackych mesačných lístkov bola závislá od vzdialenosti prepravy a platili ste 5 – 8 korún. Cena robotníckych mesačných lístkov rovnako záležala od vzdialenosti a platili ste 8 – 12 korún. Pri otvorení prvej autobusovej linky MHD prevádzkovateľ ČSAD prisľúbil, že po nadobudnutí skúseností s premávkou ak sa osvedčí, predĺžia trate aj do okrajových častí mesta do Bieleho Potoka a Černovej. To sa v nasledujúcom roku aj uskutočnilo. Dnes v meste je zriadených 6 liniek MHD a systém a harmonogram sa neustále vylepšuje a stáva efektívnejším. Aj pohodlie a vybavenosť autobusov sa s tým, čo bolo pred sedemdesiatimi rokmi nedá zrovnať.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia