Na  konských  chrbtoch

Na konských chrbtoch

František DianSpoznávame RK1.5.2022

Ružomberok bol v minulosti poľnohospodárskym mestečkom. Na obrábanie pôdy, sťahovanie dreva, prevážanie materiálu mešťania chovali voly a kone. Mesto, ako dôležitá križovatka ciest, malo svoju vojenskú posádku umiestnenú sprvu v hospodárskej budove Kaštieľa sv. Žofie a neskôr v kasárňach vybudovaných v Políku. Aké by to bolo bývalo vojsko, keby neboli pre pánov dôstojníkov chovali kone. Na múre bývalých kasárni v Políku (pri Úrade práce a sociálnych vecí) donedávna boli upevnené železné kariky na upnutie koní. Vojsko po vzniku ČSR tu chovalo okolo päťdesiat koní. Kone boli súčasťou života mešťanov, vojska a pohybu na cestách. Tak to trvalo až do skončenia 2. svetovej vojny, kedy kone v armáde nahrádzali motorové vozidlá a na poliach traktory.

V čase mieru páni dôstojníci pokladali za nutnosť pred mužstvom sa predvádzať, producírovať na chrbtoch svojich tátošov. Parádna uniforma, lesknúce sa čižmy, po boku blýskajúca šabľa na chrbte obriadeného koňa hrdý dôstojník. To však nepostačovalo. Chceli sa ukázať aj pred svojimi nežnejšími manželkami, či priateľkami. Predviesť sa pred verejnosťou, ukázať ako majú svojho koníka vycvičeného. Jazdecký šport nemal v Ružomberku tradíciu. A to už od roku 1912 bolo jazdectvo v programe olympijských hier. Možno aj preto v medzivojnovom období v ružomberskej posádke vznikla vojenská jazdecká akadémia. Páni dôstojníci cvičili svoje kone k poslušnosti , ale aj v športových disciplínach. Aby sa predviedli, prezentovali pred verejnosťou , pripravovali jazdecké akadémie.

Jedno z takýchto predstavení sa uskutočnilo 18. mája 1941 na ihrisku ŠK Ružomberok, na „Sahare“. Ihrisko bolo od roku 1935 vybudované za štátnym gymnáziom (dnes bytovky). Keďže bolo vysypané šotolinou , bolo prašné a preto mu prischol názov „Sahara“. V čase sucha pred futbalovými zápasmi a pred akadémiou hasiči s kropiacim autom ihrisko popolievali. A bola to akadémia, ako sa patrí na dôstojníkov. Vstupenky sa predávali už počas týždňa na posádkovom veliteľstve. Pred vystúpením a počas akadémie vyhrávala posádková dychovka. A páni dôstojníci sa snažili a predvádzali svoje umenie v plnej paráde v nasledujúcich disciplínach: promenádna jazda, súťaž v skoku na koni pre dôstojníkov a rotmajstrov, voltýž (cvičenie na neosedlanom koni), skok dvojíc, ukážky drezúry, skok poslušnosti, skok mohutnosti... Na záver akadémie bola predvedená nevídaná hra – basketbal na koňoch. (Aj to patrí k histórii basketbalu v našom meste.) Miestna tlač vysoko zhodnotila jazdeckú akadémiu konanú pred početným vďačným obecenstvom a tešili sa na podobné predstavenie v dohľadnom čase.

Po druhej svetovej vojne kone v armáde začali nahrádzať motorové vozidlá. Kone a jazdecký šport vymizli z armády, ale aj z Ružomberka. Ak chcete dnes ukázať dieťaťu koníka, musíte zájsť na Ranč do Černovej, alebo do niektorých obcí v okolí, alebo až do zoologickej záhrady.

František Dian

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia