Najstarší  kostol  bol  v  Komjatnej

Najstarší kostol bol v Komjatnej

František DianSpoznávame RK11.11.2018

V ružomberskom okolí sa za najstarší sakrálny objekt považuje románsky Kostol Svätého Ducha v Komjatnej z 12. storočia. Podľa archeologického výskumu bol prebudovaný v 14. storočí. Na začiatku 19. storočia zosuv nestabilnej a pohyblivej pôdy spôsobil rozsiahlu deštrukciu kostola , bez možnosti obnovy. Tak stavba kostola musela byť rozbúraná. Aj preto na nový súčasný kostol svätého Gála opáta, použili materiál zo zrúteného najstaršieho kostola. Archeologický prieskum v roku 1982 odkryl nielen základy zrúteného kostola, ale aj hroby datované do 10. – 11. storočia. Nález bronzových gombíkov s jemnou granuláciou svedčí o osídlení územia už v poveľkomoravskom období. A nielen o osídlení, ale nálezy pochovaných zomrelých svedčia o sakrálnej stavbe. Pretože v tom období boli zomrelí pochovávaní v okolí kostolov a kláštorov, vedie to archeológov k presvedčeniu, že na tomto mieste skutočne stála sakrálna stavba.

Ďalšie kostoly sú svojim vznikom datované až do druhej polovice 13. storočia. Ranogotický Kostol svätého Martina v Martinčeku má svoj dátum zrodu okolo roku 1260. Je jednou z najstarších a zachovaných sakrálnych stavieb na Liptove. V Hrboltovej sa môžu pýšiť zachovanou ranogotickou svätyňou v Kostole svätej Kataríny Alexandijskej. Svätyňa s krížovou rebrovou klenbou je na bočnej strane súčasného kostola a naďalej budí pozornosť odborníkov. Medzi najstaršie zachované sakrálne stavby Liptova patrí aj ranogotický Kostol svätého Michala Archanjela v Liptovskom Michale. Vystavaný bol asi v druhej tretine 13. storočia a stavebne upravovaný v 14. storočí. Dodnes sú zachované krížové klenby s rebrami a ihlancovými konzolami. Okrem stavebných pamiatok kostol poskytuje viacero zaujímavostí vnútorného vybavenia. Z tretej tretiny 13. storočia pochádza aj Kostol Všetkých svätých v Ludrovej – Kúte. Je ohradený kamenným múrom v tvare dvanásťuholníka a napriek úpravám a prístavbám v 15. a 16. storočí zachoval si siluetu ranogotického kostola. Interiér je vzácny zachovanými nástennými maľbami zo 14. a 15. storočia. K najstarším sakrálnym stavbám patrili aj kostol v Liptovskej Teplej / postavený v r. 1280/ a v Liskovej / postavený v 2. polovica 13. storočia/, ale neskôr prešli úplnou prestavbou a stratili svoj pôvodný vzhľad a vnútornú stavebnú infraštruktúru.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia