Nové  okná  a  čo  ďalej

Nové okná a čo ďalej

František DianSpoznávame RK4.10.2020

Od roku 1968 som plných štyridsať rokov žil a pracoval v gymnaziálnom prostredí mladých študentov. Každá zmienka o „našom“ gymnáziu ma zaujala. Niekedy potešia, inokedy zarmútila. So záujmom sledujem počínanie svojich kolegov, nástupcov a teším sa, keď sa im práca darí, keď majú úspechy. Pokračujú a nadväzujú tak na účinkovanie desiatok profesorských osobností v 290-ročnej histórii ružomberského gymnázia. Rád sa vraciam do tejto „žltej búdy“ ako sa pomenovanie prenieslo ešte z čias budovy starého gymnázia pri kláštore. Rád sa vraciam aj preto, aby som porozumel súčasnej práci, čo musia pedagógovia prekonávať, ako budovať vzťah k dnešnej mládeži, ako vyhovieť nadriadeným školským úradom... Posledná návšteva u riaditeľa gymnázia Miroslava Drusku bola tak trocha iná.

Od marca, počas pandémie sa síce skôr nevyučovalo ako vyučovalo, ale život v škole neutíchol. Začali práce na výmene okien školy. To bol hlavný dôvod, aby som oslovil pána riaditeľa, ako organizačne zvládli tieto práce. „Na jednej strane problémy zapríčinené

Nové okná na budove gymnázia

Covid – 19. Na strane druhej výhoda prerušeného vyučovania v triedach. Nevieme si predstaviť, ako by sme za normálnej situácie organizovali vyučovanie pri výmene okien, pohybe robotníkov, znefunkčneniu tried, hluku...“

Budova gymnázia bola do užívania odovzdaná v decembri 1942. Za takú dlhú dobu aj človek potrebuje „údržbu“ svojho tela a nieto budova, ktorá bola poškodená vojskom v 2. svetovej vojne a potom desiatky rokov využívaná tisíckami žiakov ZŠ a študentmi gymnázia. Pred viacerými rokmi bola vymenená strecha budovy. Niektoré okná v triedach boli vymenené na konci osemdesiatych rokov minulého storočia, žiaľ, z nekvalitného dreva. V prízemí budovy, na chodbách, v telocvični, boli pôvodné osemdesiat ročné okná. Hrozili vypadnutím pri otváraní, úrazmi žiakov a pri riadení úrazmi upratovačiek. V rovnakom, havarijnom stave boli aj mladšie, štyridsať ročné okná. Preto vedenie školy požiadalo svojho zriaďovateľa, Žilinský samosprávny kraj /ŽSK/ o investíciu na výmenu okien a zateplenie budovy.

Nová učebňa chémie

V roku 2016 vypracoval Igor Maťaťa /bývalý absolvent gymnázia/ projekt na vyžiadanú rekonštrukciu. Poďakovanie patrí vedeniu gymnázia, poslancom ŽSK za ružomberský okres, ktorým sa podarilo navrhovanú rekonštrukciu presadiť a aj keď s ťažkosťami a odkladom riešenia pre nedostatok financií, úspešne doviesť k realizácii. Objednávateľom stavby bol ŽSK a zhotoviteľom firma MIPE Invest, s.r.o. Stavba bola firme odovzdaná 23. marca v tomto roku a podľa zmluvy ukončenie prác je do septembra 2020. Na celej budove boli vymenené okná, osadené žalúzie, nové parapety, opravená strieška hlavného vchodu. V týchto dňoch boli dokončené posledné drobné úpravy. Tým bola ukončená prvá etapa rekonštrukcie. Nezaujatému pozorovateľovi sa nemusí pozdávať farebná kombinácia tmavo šedých okien k starej omietke budovy. A má pravdu. Pretože v druhej etape bude budova zateplená a farba fasády prispôsobená. Vykonané práce si vyžiadali aj ďalšie neplánované vyvolané investície z prostriedkov školy.

„Odstránením starých okien sa zničili a znehodnotili internetové rozvody do tried a z prostriedkov školy sme museli vybudovať nové. Bez ohľadu na výmenu okien, boli rovnako z prostriedkov školy zrekonštruované odborné učebne pre fyziku, chémiu a pripravuje sa rekonštrukcia učebne pre biológiu. Pre zníženie energetickej náročnosti na vykurovanie budovy, očakávame realizáciu druhej etapy rekonštrukcie. Kedy sa tak stane, nevieme... Za prostriedky a doteraz vykonané práce pri rekonštrukcii patrí aj touto cestou naše poďakovanie vedeniu ŽSK.“ hovorí riaditeľ gymnázia. Aký účinok na pohodu študentov a profesorov gymnázia pri vyučovaní budú mať nové okná, posúdia sami v nadchádzajúcom zimnom období.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia