O jednej  križovatke  ciest

O jednej  križovatke  ciest

František DianSpoznávame RK10.12.2023

Šesťdesiate roky minulého storočia. Na cestách pribúdajú náklaďiaky, osobné autá, motorky. Križovatka pred závodom SUPRA sa stáva nebezpečnou. Stretávajú sa tu autá z miest a do miest Banskej Bystrice, Liptovského Mikuláša, Žiliny, ale aj na Oravu a do Poľska. Zastavujú tu autobusy privážajúce do práce a z práce 830 robotníkov. Stalo sa tu niekoľko havárií, ktoré končili aj smrteľnými úrazmi. Častejšími účastníkmi dopravných nehôd boli poľské autá, aj preto medzi Ružomberčanmi dostala križovatka prezývku „poľská“. Okrem nehodovosti aut, problém pociťovali chodci, zamestnanci fabriky, ktorí museli cez frekventovanú cestu prechádzať. Výzva fabriky ku ONV v Liptovskom Mikuláši, MsNV v Ružomberku ostávala bez odozvy a riešenia situácie.

Až na početné interpelácie zasadla komisia zo zainteresovaných zástupcov závodu, ONV v Liptovskom Mikuláši a samosprávy Ružomberka a dohodli sa na riešení problému križovatky. V 1. etape rozhodli, že žiadny autobus, privážajúci a odvážajúci ľudí do práce a z práce nebude zastavovať na križovatke, ako tomu bolo doteraz. Zastávky budú zriadené mimo križovatky. V 2. etape na trojuholníku ciest v smere Banská Bystrica, Liptovský Mikuláš, mesto Ružomberok vybudovať nástupište pre všetky linky autobusov. Na nástupišti vybudovať striešku pre ľudí čakajúcich na spoj. Aby zamestnanci závodu  nemuseli prechádzať cez cestu, pod štátnou cestou vybudovať tunel – podchod, ktorý by od nástupišťa vyúsťoval  pred závodnou kuchyňou papierní. Závod sa zaviazal, že pred vrátnicou vybuduje parkovisko pre 20 aut a motorky.              

Tak sa postupom času aj stalo. Nástupištia na trojuholníku medzi cestami boli vybudované. Aj prístrešok pre ľudí bol postavený. Ale na podchod – tunel, buď nezvýšili peniaze, alebo sa naň pozabudlo. A pracujúci vo fabrike naďalej museli prechádzať cez frekventovanú cestu. Dnes je to už jedno. Križovatka je prebudovaná po novom, so svetelnou signalizáciou . Nástupný trojuholník medzi cestami zanikol a málokto si naň spomenie. A budova, v ktorej sídlila závodná jedáleň a kuchyň , ako aj predajňa výrobkov papierne, už tiež nestojí. Bola zbúraná. Miesto nej je priestranné parkovisko. Oveľa dôležitejšie však je, že pre množstvo aut, kamiónov, autobusov je križovatka bezpečná a chodci na vyznačených prechodoch v časových úsekoch majú bezpečie. A o tomto probléme bola križovatka pri SUPRE v minulosti.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia