Obec Stankovany je vstupnou bránou Liptova

Obec Stankovany je vstupnou bránou Liptova

František DianSpoznávame RK27.3.2021

Obec Stankovany spolu s miestnou časťou Rojkov predstavuje najzápadnejšiu časť Liptova a zároveň je aj najnižšie položeným miestom Liptova. Hneď pri príchode vás víta majestátny vrch Šíp, na ktorom je už od dávnych čias postavený kríž. Naposledy bol obnovený v roku 2005 po tom, čo ho zničila veterná smršť. Z ďalšej strany sa týči vrch Kopa.

Na obidva vrcholy sa pravidelne konajú turistické výstupy. Pod vrcholom Šípu sa nachádza osada Podšíp, kde sa zachovalo niekoľko dreveničiek s pôvodnou architektúrou. Rozprávkové miesto pripomína, že v chotári Stankovian bolo v minulosti rozšírené kopaničiarske osídlenie. Osada Podšíp bola spomínaná už v roku 1808 a osídlená bola približne do 50-tych rokov 20. Storočia. Dnes už slúži len ako chatárska a veľmi obľúbená turistická oblasť.

Oblasť Stankovian je bohatá na minerálne pramene. Jeden z najznámejších leží pri železničnej trati asi 3 km za obcou západným smerom. Je často využívaný ľuďmi zo širokého okolia. Neďaleko prameňa je malé prírodné jazierko, ktoré bolo v minulosti pre jeho liečivé účinky využívané ako kúpele. V súčasnosti je jeho využívanie na pôvodný účel zakázané. Ďalší pozoruhodný travertínový útvar s kráterovým prameňom minerálnej vody nájdete v miestnej časti Rojkov, ktorý je domácimi obyvateľmi nazývaný Zlá voda. V roku 1971 bola vyhlásená za prírodnú pamiatku. V súčasnosti zrekonštruované minerálne kúpalisko je obľúbeným miestom na kúpanie v teplých letných dňoch. Minerálna voda v kráteri nie je najteplejšia, ale je liečivá. Voda pôsobí blahodarne a liečivo na kĺby a kožné choroby.

Okrem obdivuhodnej prírody má v obci miesto aj kultúra. V obci pôsobí folklórna skupina, ochotnícke divadlo, aj odbor Matice slovenskej, ktorí pravidelne prispievajú svojimi vystúpeniami na miestnych aj okolitých podujatiach. Členovia Miestneho odboru Matice slovenskej zriadili aj malé obecné múzeum v priestoroch Kultúrneho domu.

Dominantou obce je rímsko-katolícky kostol zasvätený Božskému Srdcu Ježišovmu. Neogotický kostol bol posvätený v roku 1901. Podľa historických prameňov bol ten istý deň bol posvätený aj kríž na vrchu Šíp. Kostol stojí na mieste staršieho dreveného kostola, ktorý bol v zlom stave a zrútila sa klenba nad chórom. Hrozilo, že bude úradmi vydaný príkaz na jeho zatvorenie, a preto bol postavený nový kostol. Neďaleko kostola stojí kaplnka zasvätená Sedembolestnej Panne Márií, a pravidelne 15. septembra sa pri nej konajú bohoslužby.

Na záver si pripomenieme povesť, ktorá sa k obci viaže. Stankovany sú susedným regiónom Oravy. Práve známe Žaškovské sedlo bolo kedysi významnou spojnicou medzi Oravou a Liptovom. Toto miesto je magické, a to priamo doslovne. V Žaškovskom sedle nájdete zvláštne prepadliská. Podľa povesti sa na tomto mieste stretli dve svadby na vozoch. Jedna smerovala do Stankovian a druhá do Žaškova. Ani jeden voz sa druhému nechcel uhnúť. A tak jedna nevesta zakliala „Bodaj, by ste sa prepadli“. A tak sa aj stalo. Obidve svadby sa prepadli a zostali po nich len dve jamy.

Obec Stankovany je vstupnou bránou Liptova, kde nachádzame bohaté prírodne aj kultúrne dedičstvo.

(sb)

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia