Obyčajný  príbeh

Obyčajný príbeh

František DianSpoznávame RK4.9.2022

V roku 1921 pri Andrejovi Hlinkovi v Ružomberku bol kaplánom mladý Ondrej Gerát z Chlebníc na Orave. Aby mal syn v izbe najnutnejšie vybavenie, jeho otec Ján Gerát spolu s Ondrejom Kuhajdom dňa 23. mája na dvoch vozoch doviezli synovi – kaplánovi posteľ, kasne, stôl, stoličky a ďalšie potrebné vybavenie. Všetko mali na slame na vozoch uložené a do starých vriec a handier zabalené, aby sa neoškúlilo. Dlho sa so synom nevideli a tak sa v Ružomberku dlhšie zdržali a domov sa vybrali až okolo siedmej hodiny večer. Do Dolného Kubína prichádzali okolo desiatej hodiny večer. Kone s povozom „dole Brestovou sa hnali, že ich nebolo možné pridržať. Keď v Kubíne prechádzali okolo žandárskej stanice , rozbehnuté, hrmotajúce vozy zastavil žandár. Domnieval sa, že vezú niečo ukradnuté...“

Na nešťastie obaja nemali u seba žiadne osobné doklady. Na krik „zo žandárskej stanice vyšlo päť žandárov so zbraňami a rozkázali mi, aby som zišiel z voza. „Ty starý, dolu z voza !“ Obaja sme zišli z vozov, aby si ich prezreli a pustili nás. Na vozoch boli len staré vrecia, handry a slama... Četníci, trebárs ničoho nenašli, zajali nás do kancelárie, ruky nám retiazkou poviazali a odviedli do väzenia. Tam nás v dvoch izbách do 9. hodiny ráno držali, hoci nás Jozef Slobodník, kubínsky mäsiar legitimoval (pozn. poznal), nepomohlo to.“

Následne ich so zviazanými rukami cez Dolný Kubín do žalára zaviedli. Popoludní o tretej hodine ich pod zbraňou k vlaku odviedli a do Ružomberka do sedriálneho väzenia zašikovali. „Keď sme žiadali o prepustenie, aby sme koňom obrok kúpili, nechceli nás pustiť. V Ružomberku nás oddali k súdu a naše dva páry koní ponechali sedemnásťročnému chlapcovi. Zo žalára nás vyslobodil senátor pán Július Klimko. Dľa našej mienky s nami tak surovo zachádzali, ponevač ja Ján Gerát mám syna kaplána v Ružomberku u dôstojného pána Andreja Hlinku. Z četníkov kypela politická nenávisť , ponevač nemali žiadnej inej príčiny k nášmu poviazaniu a pohaneniu. Proti tomuto brutálnemu pokračovaniu najenergičnejšie protestujeme a žiadame príkladné potrestanie surových četníkov...“

(Uverejnené v novinách SLOVÁK č. 118/1921)

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia