Pamätáte  sa  Rybárpoľčania?

Pamätáte sa Rybárpoľčania?

František DianSpoznávame RK30.8.2020
Spomienky na Rybárpolskú školu a triednu učiteľku Štadlerovú

Spomínate na svojich prvých učiteľov: Zachara, Hrabovskú, Jeleníkovú, Slavkovského, riaditeľa Brnčala? V starej škole /dnes ubytovňa/ vás učili prvé písmená, učili čítať, písať, počítať. V ťažko vykurovanej budove, zo základmi z kameňa, postavenej začiatkom storočia /1905/, v tesnej blízkosti frekventovanej železničnej trate, boli slová učiteľov neustále rušené prechádzajúcimi vlakmi. V triedach vás bolo už toľko, že priestory nepostačovali a tak ste chodili do školy na smeny. V jednom týždni ráno, v nasledujúcom poobede. Dnešná generácia striedavé vyučovanie už nepozná. Potom prišiel začiatok šesťdesiatych rokov a začalo sa povrávať o novej budove školy.

Štátna ľudová škola Rybárpole

Bola to už nevyhnutnosť. Počet detí v Rybárpoli, Černovej a Hrboltovej narastal a od roku 1932 sa v Ružomberku pre základnú školu nepostavila žiadna budova. Pre stavbu novej školy vybrali priestor pod Čebraťom, na miestach, kde boli vybudované dovtedy najkvalitnejšie tenisové dvorce. Projekt pavilónovej školy vypracovala Ing. Jariabková. Investorom bolo mesto a realizáciu stavby v hodnote 3 miliónov korún zadali Pozemným stavbám v Ružomberku. Ale stavba školy sa rodila veľmi ťažko. Raz nebol materiál, inokedy chybovali pracovné sily, osobitne majstri remesiel. Nápomocní boli aj rodičia žiakov Rybárpoľa, ktorí pri pomocných prácach odpracovali 7 000 brigádnických hodín. Podľa plánu mala byť školy do užívania odovzdaná v decembri 1962. Nebola. V uvedenom roku sa práce rozbehli až cez leto a každému bolo jasné že plánovaný termín sa nedodrží. Nakoniec predsa len v lete 1963 vykonávali stavbári posledné práce a rodičia riadili priestory učební a širokých chodieb, aby boli pripravené na začiatok školského roka.

Žiaci športovej triedy s učiteľom Lojzom Popovičom ZŠ Rybárpole

Konečne, 2. septembra 1963 v Kultúrnom dome v Rybárpoli bolo slávnostné otvorenie nového školského roka a potom odovzdanie novučičkej budovy školy do užívania. Pri otvorení sa za rečníckym pultom vystriedalo veľa rečníkov, ich mená sú dnes nepodstatné. Riaditeľom školy v Ružomberku-Rybárpoli bol menovaný bývalý vedúci odboru školstva ONV v Ružomberku Ján Hruška. Nová, osemnásťtriedna ZDŠ mala dva pavilóny spojené prekrytým schodiskom. V jednom pavilóne boli ročníky 1. – 5. a v druhom 6. – 9. V priestoroch dvojpodlažných budov boli dve odborné učebne pre fyziku, chémiu a biológiu, kabinety, miestnosti pre vedenie školy, ale chybovala telocvičňa. Cvičiskom boli široké chodby a z bývalého tenisového ihriska upravený školský dvor. Napriek počiatočným problémom radosť detí a rodičov z novej školy bola preveľká. O to viac, že nad budovou školy boli k 1. septembru v tom istom roku odovzdané rozšírené fabrické detské jasle.

Riaditeľ novej školy sústredil do zboru kvalitných učiteľov. Čo meno , to osobnosť. Viacerí z nich sa v neskorších rokoch uplatnili vo vedúcich funkciách v školstve i mimo neho. Pripomeňme si mená niektorých učiteľov: Remenár, Čupáni, Lilge, Pavlík, Pavčík, Lichtner, Stoličný, Popovičová, Štádlerová, Kaliská, Mišurová, Uličná, manželia Ďurákovci ... Patronát nad školou prevzali bavlnárske závody, čo bolo opodstatnené, veď väčšina žiakov boli deti zamestnancov fabriky. Do 6. – 9. ročníka dochádzali aj žiaci z Černovej a Hrboltovej, kde boli len nižšie ročníky základnej školy. Na prístavbu telocvične si škola musela počkať ešte niekoľko rokov. V roku 2004 sa rozhodnutím zriaďovateľa menila sieť základných škôl. Od 1. júla 2004 ZŠ Ružomberok – Rybárpole zanikla a zlúčila sa s novo postavenou ZŠ Klačno. Dnes v budovách 57-ročnej školy sídli Špeciálna základná škola a ZŠ s MŠ pri zdravotníckom zariadení Ružomberok.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia