Päť  prstov  na  ruke

Päť prstov na ruke

František DianSpoznávame RK6.3.2022

Zdravý človek má na ruke päť prstov. Na oboch rukách desať prstov. To vie už malý predškoláčik. Ale málokto si uvedomuje, že číslice 5 a 10 sa pre človeka v jeho historickom vývoji stali magickým symbolom, všestranne využívaným. Za feudalizmu sa odvádzali desiatky z úrody, za socializmu sme mali päťročné plány, pätnásťročným sa vydával prvý občiansky preukaz a najnovšie aj zmluva medzi Slovenskom a USA bola podpísaná na obdobie desiatich rokov... a mohli by sme pokračovať vo vyratúvaní. Aj život človeka, významných inštitúcií, osudových udalostí, výročia významných budov sa zvyknú výraznejšie pripomínať v rokoch končiacich päťkou a desiatkou. Rok 2022 je aj pre naše mesto rokom, na ktorý pripadá viacero významných výročí končiacich číslicami 5 a 10. Pripomeňme si tie najvýznamnejšie.

400 rokov uplynulo od chvíle, kedy v Kaštieli svätej Žofie bola na jednu noc uschovaná uhorská koruna svätého Štefana. Jej strážca Peter Révaj ju prevážal z Košíc do Trenčína (30.3.1622).

240 rokov trvá obdobie, čo mesto napriek nevôli mešťanov vybudovalo vlastný pivovar (1782). Budova stála na Pivovarskej ulici (asi niekde, kde sídlia Technické služby) a zbúraná bola v roku 1937.

225 rokov je odvtedy, kedy mesto vyhorelo. Zhorelo 270 domov, kostol, fara, škola, mestský dom, špitál, píla, mlyny, sypárne. Upálením zahynulo 16 ľudí a 20 bolo vážne popálených (28. jún 1797).

150 rokov uplynulo, odkedy mesto vypracovalo a zverejnilo trhový a jarmočný poriadok a nariadilo konským, volským a kravským vozom chodiť po ľavej strane cesty (1872). V rovnakom roku pre potreby vojska mesto postavilo v Hrabove vojenskú strelnicu (dnes je to rekreačná dolina).

125 rokov je od chvíle, kedy pri stavbe súčasnej radnice sa zrútila rožná veža. Zahynulo päť robotníkov (1897).

115. výročie si pripomenieme od založenia Ľudovej banky, ktorá si následne dala prestavať budovu na Mostovej ulici pre svoje sídlo. Budova stojí dodnes a je na nej umiestnená pamätná tabuľa (1907).

90 rokov uplynulo od sprevádzkovania budovy Krajského súdu v Ružomberku. Svojmu účelu je využívaná dodnes. V rovnakom roku začala výstavba budovy chlapčenskej školy – dnes Gymnázium sv. Andreja (1932).

85 rokov je obdobie od dostavania budovy Okresného domu na Námestí slobody (1937).

55 rokov je od odovzdania do prevádzky telocvične a zatiaľ prvej krytej plavárne na Bystrickej ceste (1967)

40 rokov je využívaná postavená hala – telocvičňa T – 18 na Plavisku (1982).

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia