Posledný  súboj  šabľou  v  Ružomberku

Posledný súboj šabľou v Ružomberku

František DianSpoznávame RK8.5.2022

Aj v súčasnosti sa stáva, že ľudia na rovnaký problém, udalosť, záujem o niečo a niekoho majú rozdielny názor, nezhodnú sa. A keď sa k tomu pridá ostrá slovná výmena, urážky, nadávky, osočovanie konflikt je na svete. V krčme, po niekoľkých pohárikoch, si to chlapi vyriešia „ručne, stručne“. Inteligentnejšie riešenie sporov (a to je teraz módne) je podaním podnetu na súd. Napríklad za ohováranie, urážku na cti, krivé svedectvo...

V minulosti tomu tak nebolo. Pri sťažnosti mohol richtár spor vyriešiť pokutou, palicovaním, nariadením ospravedlnenia. O spore dôstojníkov, úradníkov, mešťanov sa niektoré konflikty riešili aj súbojom – duelom. História duelov siaha do obdobia ranného stredoveku. Cirkev a panovníci ich zakazovali. Ale konali sa potajme aj naďalej. Najväčšej obľube sa tešili v 16. a 17. storočí. Z literatúry a nafilmovaných príbehov je známych veľa súbojov. Príčinou výzvy na súboj boli urážky dôstojníkov, neslušné správanie v prítomnosti dôstojníka, ohováranie, záujem o rovnakú ženu...

Pravidlá súbojov boli popísané aj v príručkách. Pred súbojom sa musel dohovoriť čas súboja, miesto konania, druh zbraní. V Uhorsku sa najčastejšie v súbojoch bojovalo so šabľou. A to aj napriek tomu, že v 19. storočí boli módne súboje s pištoľami. Podľa zaznamenanej histórie posledný súboj pištoľami bol v roku 1881 v Prešove. Pre oficiálny súboj museli byť prítomní sekundanti. Oni mohli pred súbojom vyzvať súperov na zmierenie. Rovnako mohli dohodnúť, že súboj bude ukončený pri prvej kvapke krvi.

Prečo sa v príspevku vraciame k tejto storočia starej, úradne zakázanej problematike ? Lebo aj v Ružomberku sa uskutočnili súboje. A ten, o ktorom sme v starých novinách objavili správu, bol možno posledným, alebo jedným z posledných na území mesta. Stal sa na konci 19. storočia a miestom súboja bola veľká dvorana Hotela Mýto. Hotel stál na konci Mostovej ulice. V sedemdesiatych rokoch minulého storočia ustúpil výstavbe terajšej cesty. Na konci 19. a začiatkom 20. storočia bol spoločenským a kultúrnym centrom obyvateľov mesta. Mal ho v prenájme Adolf Glasner a reklamu mal aj v zozname podnikateľov Rakúsko-Uhorska. V hoteli, vo veľkej dvorane sa konávali divadelné predstavenia, zábavy, plesy a iné spoločenské podujatia. A tu sa odohral aj pravdepodobne posledný súboj šabľou. „Slovenské listy“ v čísle 8/1898 pod nadpisom „Duel na Mýte v Ružomberku“ uviedli aj takúto krátku správu.

„Dňa 6. januára 1898 o 9. hodine ráno vo veľkej dvorane hotela Mýto duelovali ingenaur (pozn. inžinier) Bučár a podriaditeľ Kammer v otázke porušenia cti. Vážne poranenie šabľou na tvári utrpel Kammer.“ O príčinách duelu, zdravotných následkoch účastníkov, ako aj ďalších podrobnostiach dobová tlač viac neuviedla. Nás môže história v tom zaujať a poučiť, že nielen na cisárskych dvoroch v Európe, ale aj vtedajšom malom mestečku v Ružomberku sa konal súboj šabľou.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia