Povesť o vzniku Kúpeľov v  Korytnici

Povesť o vzniku Kúpeľov v Korytnici

František DianSpoznávame RK30.5.2021

Tak, ako sme pre našich čitateľov priniesli povesť o Kúpeľoch v Lúčkach, z rovnakého zdroja od Igora Váleka a jeho povestí prinášame aj povesť o vzniku Kúpeľov v Korytnici. Príroda pod Prašivou na zdravých horských pasienkoch od pradávna slúžila pastierom oviec a kôz. Svoje stáda pásavali až pod samými kopcami. Stalo sa, nevedno kedy tomu tak bolo, ale povesť si ľudia uchovávali z generácie na generáciu a takúto rozprávali.

Koncom leta zbadal valach Ondrej, že mu jeho ovce nedobre vyzerajú. Boli akési malátne, unavené. Asi sa nejakej nedobrej zeliny nažrali. Aj ich popreháňal po grúňoch, aj hrudu soli im nachystal. Nič nepomáhalo. Keď ráno v košiari niektoré hore bruchom s pootvorenou papuľou našiel, vedel, že je zle. Vyhnal ich na lúku na pasenie a vtedy si všimol, že ovce sa ku malej studničke tisnú a hltavo pijú vodu. Aj keď sa vracali z pasenia, znova sa ovce zhromaždili pri studničke. V ten večer boli už akési veselšie a do rána bol pokoj. Takto sa to opakovalo každý deň. Odvtedy už žiadna ovca neuhynula.

Raz však bolesti brucha prepadli aj valacha. Išlo mu črevá potrhať. Nepomáhali obklady, ani odvary, ktoré mu z bylín stará mať pripravila. Keď skrútený od bolesti na chvíľu zaspal, prisnil sa mu sen o ovečkách a jeho obľúbená ovca ho von lákala. Zobudil sa a dostal vnuknutie, čo ho vylieči. Horko-ťažko sa pozviechal a dokrivkal ku studničke na lúke. Napil sa z nej vody a ostal ležať na mäkkej tráve. Po chvíľke sa znova napil. Tak to opakoval a zdalo sa mu, že mu je lepšie. Ostal pri studničke až do rána, kým kohúty začali ohlasovať nový deň. Bolesti prechádzali a ráno bol valach zdravým chlapom. Porozprával to nielen svoje rodine, ale celej osade. Povesť o vode, ktorá valacha Ondreja vyliečila sa rýchlo rozšírila. A stála pri zrode slávy Kúpeľov v Korytnici.

V skutočnosti boli liečivé vody korytnických prameňov známe už v 14. storočí. Vznik „kúpeľov“ v Korytnici sa datuje na koniec 16. storočia, kedy údajne Štefan Illéšházy tu dal postaviť krytý bazén, veľký hosťovský dom a pre svoju rodinu drevený letohrádok. V letných mesiacoch zamestnával v kúpeľoch lazobníka a felčiara. Za zrod liečebného miesta – Korytnice sa pokladá rok 1768, kedy bola vykonaná analýza vody z korytnických prameňov. Hlavný liptovský fyzikus, chirurg /lekár/ Ján Rupprecht podal v roku 1782 cez Liptovskú župu návrh , aby sa využívali liečivé vody korytnických prameňov. Prvé kúpeľné budovy boli vybudované v roku 1830.

Dnes už o kúpeľoch môžeme hovoriť len v minulom čase. Stratili svoj lesk i kúpeľný život... Ešte, že liečivá voda ostala a slúži každému, kto do Korytnice príde a nelení prejsť stovky metrov ku prameňom.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia