Premeny  Ružomberka

Premeny Ružomberka

František DianSpoznávame RK18.9.2022

Bol to dôsledok vzmáhajúceho sa priemyslu, ale aj odvážneho a predvídavého myslenia otcov mesta. V jednom z minulých príspevkov sme písali o Štefánikových domoch. Neboli to však jediné stavby tohto obdobia. V roku 1923 regulačný plán mesta, osobitne časti Políka, dostával konkrétnu vizualizáciu.

Na bývalom pltišti vyrastala stavba novej mestskej nemocnice. S touto stavbou úzko súvisela aj otázka premiestnenia mestskej bijárne, ktorá sa nachádzala v tom čase v priestoroch stavby nemocnice. Preto mesto postavilo v Hrabove provizórnu bijáreň, ktorú neskôr prebudovalo na modernú, murovanú stavbu (dnes na tomto mieste je parkovisko TESCA). V blízkosti nemocnice, na dnešnej Dončovej ulici sa finalizovala príprava výstavby štátnej meštianky (1. ZŠ) . Ako uvádza dobová tlač „najväčšiu zásluhu na príprave a prekonávaní ťažkostí spojených s výstavbou mal poslanec Ján Janček.“

Ďalšou stavbou na tejto ulici bolo prebudovanie „Baníckeho domu“ (na rohu ulice oproti polícii). Pripravovala sa výstavba Sedrie – súdu a väznice. Oproti Kinu Apollo začali stavať evanjelickú faru a školu a na spadnutie bola pripravená výstavba evanjelického kostola podľa plánov architekta Jurkoviča z Bratislavy. Vedenie mesta na tieto účely darovalo pod stavby svoje pozemky. Mesto pripravovalo vydláždenie Madočanskej ulice (dnes A. Bernoláka) až ku nemocnici. Na druhom brehu Váhu v susedstve železničnej stanice vyrastala dvojposchodová budova pre železničných zamestnancov (oproti autobusovej stanici), dnes už v katastri Likavky. Z dotácií štátu začala regulácia rieky Revúcej až k vtoku do Váhu. S reguláciou súvisela aj výstavba niektorých vetiev kanalizácie a zvedenie do jedného zberného kanála. V Políku bola vykonaná komasácia (sceľovanie pozemkov) a vytýčili sa nové ulice. To bol predpoklad štátom a mestom vykonávanej výstavby Veľkého Políka. V Ružomberku začala vyrastať nová štvrť mesta Malý a Veľký Polík doplňovaný výstavbou súkromných domov. Dnes už nikoho v predstavách nenapadne, že v tejto časti mesta boli v tom čase len obrábané polia a žiadne domy okrem kasárni.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia