Prvá  budova  papierenského  učilišťa

Prvá budova papierenského učilišťa

František DianSpoznávame RK4.6.2023

Prvá učňovská škola pre remeselníkov v Ružomberku bola otvorená 1. septembra 1891 a sídlila vo vtedajšej chlapčenskej ľudovej škole. Kým pre remeselníkov bola zabezpečená aspoň základná výučba, pre textilku a papierne sa mladí ľudia nevzdelávali. V papierňach sa remeslu priúčali od skúsených majstrov a učňovské vzdelanie nepotrebovali. Technický pokrok a obsluha nových strojov v 20. storočí však vyžadoval aj teoretické vedomosti.

Aj z tohto dôvodu bola 1. novembra 1940 pri Učňovskej škole v Ružomberku zriadená nová súkromná škola pre celulózu a papier. Bola vydržiavaná školským výborom celulózok a papierní na Slovensku. Predsedom prvého školského výboru bol riaditeľ závodu SUPRA. Výučba žiakov trvala dva roky. Škola nemala vlastné priestory, vyučovali tam, kde sa priestory vyskytli. Napríklad v roku 1943 sa presťahovali do uvoľnenej starej budovy gymnázia pri kláštore.

V roku 1949 vzniklo „Odborné učilište pre celulózarov a papiernikov“. Svoje dočasné sídlo našli v slobodárni na SOLE. Do 1. ročníka nastúpilo 75 žiakov, prevažne z východného Slovenska. Prvým, školu rozbiehajúcim riaditeľom bol J. Hautfogl. V ďalšom roku počas pôsobenia riaditeľa J. Šeffera a zvýšeného počtu žiakov sa škola presťahovala do Kaštieľa sv. Žofie a v ďalších rokoch vyučovali aj v nezbúranej budove Štefánikových kasárni. To už pre školu vyrastala nová, vlastná budova. Na mieste starého cintorína za hasičským domov vystavali budovu s triedami, internátom a kuchyňou pre učňov papierenského odboru.

Do nového Strediska pracujúceho dorastu (tak sa škola nazývala) sa škola nasťahovala od 1. septembra 1952. Škola naďalej musela prekonávať veľa prekážok, čo sa odzrkadlilo aj na počte striedajúcich riaditeľov školy: J. Šeffer, I. Tichý, Kimle, Š. Šeffer, M. Horváth. Hľadal sa optimálny model prípravy žiakov. V roku 1954 škola bola premenovaná na Závodnú učňovskú školu a prišlo k zlúčeniu teoretickej prípravy a odborného výcviku. Za riaditeľa Š. Novotného (1957- 1971) sa od 1. januára 1959 mení názov školy na Odborné učilište pri n. p. SCP Ružomberok. Počtom žiakov sa škola rozrastala. Vznikali nové odbory a priestory už nepostačovali. SCP zo svojich zdrojov, zdrojov odborovej organizácie a telovýchovných orgánov rokoch 1965 – 1968 preinvestovali 3,2 milióna korún na výstavbu novej školy s internátom, telocvičňou a plavárňou na Bystrickej ceste. Slávnostné otvorenie novej školy sa konalo 9. decembra 1967. Ale to už je iná história.

Prvá vlastná budova školy bola potom využívaná ako materská škola, alebo denný stacionár. Prestala slúžiť učilišťu. Ani druhá budova už nie je využívaná pre potreby prípravy budúcich papierenských odborníkov. Bola prestavaná na byty a reštauračné zariadenie. A študenti sú združení v jednej Polytechnickej škole Ružomberok na Sládkovičovej ulici.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia