Prvá  športová  hala

Prvá športová hala

František DianSpoznávame RK6.6.2021

Bola to pre športový Ružomberok skvelá správa a radostná skutočnosť. V tom čase výborní volejbalisti a ligové basketbalistky dostali skutočný darček. Novú športovú halu T – 18 na Plavisku /v tom čase na Švermovej ulici/. Nebola to hala, ktorá by výlučne slúžila týmto dvom športom. Pri významných podujatiach ju využívali stolní tenisti a konali sa tu aj iné spoločenské akcie. Situácia v meste a rozvoj športu si takúto investíciu zaslúžili. Basketbalistkám priestor v telocvični učilišťa pre federálnu ligu už nevyhovoval a nevyhovoval ani zvýšenému záujmu divákov. Veď diváci sedeli na telocvičných lavičkách takmer pri čiare ihriska. Pre regulárnosť súťaží bolo jediné východisko – postaviť novú halu.

Vedenie TJ SCP sa rozhodlo pre rýchlu výstavbu kombinovanej stavby haly. Čiastočne murovaná a čiastočne z drevených panelov. Uniformná T – 18, aké na Slovensku vyrastali aj v iných mestách. Nikde v archívoch sme sa nedopátrali a už ani nikto nezistí, aký finančný podiel bol pri výstavbe prvej športovej haly poskytnutý z prostriedkov vtedy budovaného celulózo – papierenského kombinátu /CPK/. A akým podielom na stavbe okrem pozemku sa podieľalo mesto. Dnes je to už vlastne jedno. Hala je vo vlastníctve mesta a z jeho prostriedkov aj financovaná prevádzka a údržba.

Vtedy, v roku 1982 basketbalistky ešte súťažný ročník odohrali v telocvični odborného učilišťa. Ale Novú halu preverilo podujatie najväčšieho rangu. V dňoch 5. – 9. mája 1982 sa v hale konal medzinárodný volejbalový turnaj o Pohár oslobodenia ČSSR. V našom meste sa zišli mužské reprezentácie NDR, Kuby, Maďarska, Bulharska, Fínska, KĽDR, Litvy a ČSSR „A“ a „B“. Podnikové noviny Týždeň č. 9/1982 uviedli. „Medzinárodný volejbalový turnaj sa hral v prekrásnej športovej hale TJ SCP, kde posledné ťahy štetcami a posledné klince zabili remeselníci ešte v utorok, v deň pred začiatkom turnaja. A v stredu sa všetko ligotalo a blýskalo jedna radosť...“

Otvorenie haly volejbalovým turnajom bolo 5. mája 1982 na najvyššej úrovni. Hostí, zúčastnené družstvá a prítomných privítal predseda TJ SCP Dr. J. Mišura a záštitu nad podujatím prevzal podpredseda Federálneho zhromaždenia ČSSR Ján Marko, ktorý príhovorom otvoril celý turnaj. Prítomná bola mestská a okresná politická delegácia , predstavitelia SCP, predseda MsNV Karol Vály, za Slovenský volejbalový zväz Dušan Prieložný a ďalší hostia.V rokoch, keď naše basketbalistky začali hrať v súťažiach o európske poháre, FIBA pre nedostatočné rozmery haly a infraštruktúru nedovolila v hale hrať medzinárodné zápasy. Kým ligové zápasy sa v hale mohli hrať , pre medzinárodné stretnutia sa basketbalistky na niekoľko rokov presťahovali na zimný štadión až do dokončenia Koniarne.

Za uplynulé roky si hala vyžiadala zo strany mesta nutné opravy v interiéry, ale aj opravu strechy, kanalizácie, sociálnych zariadení... Dnes hala slúži hlavne mládežníckemu basketbalu a iným školským športom. Sídli v nej CVČ ELÁN a ďalšie organizácie. Postavením Koniarne spočiatku záujem o jej využitie poklesol, ale v súčasnosti je plne využívaná. Dá sa očakávať, že po generálnej oprave bude športu slúžiť ďalšie roky.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia