Prvá stavba novej vlády

Prvá stavba novej vlády

František DianSpoznávame RK28.8.2022

Ružomberok v dvadsiatych a tridsiatych rokoch minulého storočia. Mesto sa začína rozrastať o novú štvrť – Polík. Na miestach bývalých polí sú vytyčované nové ulice a pod rukami robotníkov vyrastajú nové budovy: štátna nemocnica, evanjelický kostol s farou a školou, meštianska škola, budova súdu a väznice, budova národnej banky, začiatok výstavby župného domu (okresného)... Ďalej na západ boli iba polia a futbalové ihrisko premiestnené z priestorov, kde začala vyrastať budova múzea.

„Najvyhľadávanejším priestorom v Ružomberku je Veľký Polík. Tu vyrastá moderná mestská štvrť. Nad okolie pýši sa však mohutná stavba gymnázia, ktorá bola tento mesiac dokončená. Zariaďujú ju novým moderným nábytkom. Bude to vzorová gymnaziálna budova na Slovensku.“ (Tatranský Slovák č. 39/1942).

Čas plynul a v tomto roku má budova gymnázia už osemdesiat rokov. Čo predchádzalo jej výstavbe ? Stiesnené podmienky v budove starého gymnázia na Rínku, pribúdajúci študenti z celého Liptova a Oravy nútili magistrát mesta rozmýšľať o stavbe novej budovy. O jej výstavbe sa začalo hovoriť už po vzniku ČSR (1918). Ale až politické zmeny v roku 1939 vytvorili podmienky pre stavbu novej budovy. Novú budovu navrhol pražský architekt Adolf Benš , významný predstaviteľ funkcionalizmu tej doby. Jeho manželka pochádzala zo známej slovenskej rodiny Lehotských, čo vysvetľuje jeho náklonnosť k Ružomberku. Mesto pod stavbu vykúpilo pozemky občanov a darovalo ich v prospech stavby. Plány stavby vypracovali architekti J. Uhlár a J. Pešek a výstavbu realizovala firma Š. Martoníka a Ing. Maceka.

Začiatkom výstavby bol 16. jún 1939 a kolaudácia sa konala 30. októbra 1942. Náklady na stavbu boli vynaložené v čiastke 5 300 000 slovenských korún. „Prvý rok štátnej samostatnosti slovenská vláda uznala boľavú stránku Ružomberčanov. Zámernú krivdu ihneď prikročila odstrániť. Nesľubovala, ale prikročila k činu. Stavba ružomberského gymnázia bola zadaná ako prvá pozemná stavba novej vlády v Slovenskej republike.“ (Tatranský Slovák č. 50/1942) Budova gymnázia bola slávnostne odovzdaná do užívania v nedeľu 13. decembra 1942. Pred budovou nového gymnázia riaditeľ školy privítal hostí na čele s ministrom školstva Jozefom Sivákom. Po prehliadke budovy hostia sa presunuli do Kultúrneho domu. Tu sa konalo slávnostné zasadnutie, ktoré priamym prenosom vysielal Slovenský rozhlas. Hlavný príhovor mal minister školstva. V tlači v tom období odzneli aj nasledujúce vety. „Nová budova Gymnázia Andreja Hlinku v Ružomberku je najkrajšia škola v republike. Leží v západnej časti mesta v susedstve Župného úradu a športového ihriska v štvrti, ktorá sa len nedávno začala stavať na pokraji polí a lesov...“

Za osemdesiat rokov existencie budova slúži svojmu účelu dodnes. Je len samozrejmé, že za ten čas musela prejsť výmenou elektro rozvodov, vykurovania, dvakrát výmenou okien, renovovala sa strecha a ďalšie vnútorné úpravy, aby slúžila ďalšie desiatky rokov.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia