Renovácia  gymnázia

Renovácia gymnázia

František DianSpoznávame RK6.10.2019

V jednom čísle mesačníka Žilinského kraja sme mohli prečítať aj takéto vety. „Aj Gymnázium v Ružomberku na Moyzesovej ulici prejde rekonštrukciou. Budovu čakajú viaceré stavebné práce. Kľúčovou je najmä výmena okien ako aj dverí v obvodových stenách. V pláne je tiež úprava maľby, omietok a montáž oceľových mreží. Predpokladaná cena diela v I. etape rekonštrukcie je vyčíslená na takmer 540 000 eur. S prácami sa začne na jar 2020.“

Tak sa 77-ročná budova gymnázia dočká svojej rekonštrukcie a výmeny opotrebovaných častí. Naposledy sa tak dialo k 250. výročiu založenia gymnázia v sedemdesiatych rokoch a pred pár rokmi bola na budove školy vymenená strešná krytina. V čase, kedy stará budova gymnázia /pri Kláštore/ už pre narastajúci počet študentov a nevhodné hygienické podmienky nevyhovovala, začalo sa pred sto rokmi po vzniku ČSR hovoriť o stavbe novej budovy. Ale až o dvadsať rokov neskôr boli vhodné politické podmienky a ochota realizovať stavbu. Podľa výročnej správy Gymnázia Ružomberok z roku 1942/43 stavbu „...projektovali architekti J. Uhlár a J. Pešek a realizovali stavitelia Š. Martoník a Macek...“ Mesto od občanov vykúpilo pozemky pod stavbu školy a začiatok výstavby bol 16. júna 1939. Náklady na stavbu školy boli vo výške 5 300 000 Ks. Bola to prvá stavba novej Vlády Slovenskej republiky. Kolaudácia stavby bola vykonaná 30. októbra 1942.

Budova bola slávnostne odovzdaná do užívania v nedeľu 13. decembra 1942. Po svätej omši vo farskom kostole nasledovalo posvätenie budovy prelátom Jánom Ferenčíkom. Pred budovou nového gymnázia ministra a ostatných hostí pozdravil riaditeľ ústavu Ján Fraštia. „Po obradoch vzácni hostia si prehliadli novú, modernú a hygienickú budovu... O 11:00 hodine bola vo veľkej dvorane Kultúrneho domu slávnosť, kde prehovoril minister školstva a národnej osvety Jozef Sivák a ďalší hostia... V príhovoroch odzneli poďakovania za pomoc a prostriedky na stavbu prezidentovi Tisovi, ministrovi Sivákovi, Pružinskému a Stanovi za starostlivosť o Ružomberok...“ Slávnosť priamym prenosom vysielal Slovenský rozhlas, keďže televízia vtedy ešte neexistovala. Zaujímavosťou je, že v tom čase nieslo gymnázium meno Andreja Hlinku, ktoré mu navrhol minister školstva.

Dobová tlač vtedy písala: „Nová budova Gymnázia A. Hlinku v Ružomberku je najkrajšia škola v republike /!!!/. Leží v západnej časti mesta v susedstve Župného úradu a športového ihriska, v štvrti, ktorá sa len nedávno začala stavať na pokraji polí a lesov. Prekvapuje veľká svetlosť každej miestnosti spôsobená ohromnými rozmermi širokých okien a v každej miestnosti padá svetlo z ľavej strany... šestnásť učební, osobitné učebne pre fyziku, chémiu, biológiu, kresliareň, kabinety a zbierky... moderne vybavená telocvičňa so sprchami a sociálnymi zariadeniami, ústavná jedáleň pre cezpoľných a chudobných žiakov...“

Sedemdesiatsedem rokov v živote človeka je vek hodný úcty. V živote jednej budovy, pri svojom vzniku tak oslavovanej, je to čas na jej údržbu a obnovu, aby mohla slúžiť svojmu poslaniu ďalšie desaťročia. Vďaka Žilinskému kraju sa tak stane už čoskoro.

Autor : František Dian

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia