Roky končiace štvorkou

Roky končiace štvorkou

František DianSpoznávame RK26.5.2024

Numerológia je odbor zaoberajúci sa okultným významom čísel. Od nepamäti, ako ľudia spoznali čísla, hľadali v nich vlastný osud, charakter človeka, čísla šťastia, alebo aj nešťastia. Je rok 2024, končiaci štvorkou. Nemienime s číslami manipulovať, špekulovať a hľadať ich skrytý význam. To prenecháme numerológom.

V histórii Ružomberka nás zaujali roky končiace číslom štyri, spojené s významnými udalosťami, ktoré ovplyvnili život Ružomberčanov. Ponúkame niektoré vybrané roky z histórie mesta a nechávame na vašom úsudku, či to boli roky priaznivé, alebo nešťastné. 

1774 – Dňa 24. mája v tomto roku bol vydaný kráľovský rozkaz, v ktorom bolo nariadené pestovanie zemiakov. Záhradník Vojtech Prúša v službách A. Pongráca z Ondrašovej dva roky mal učiť poddaných likavského panstva pestovať zemiaky, ďatelinu a ovocné stromy. Dovtedy v Liptove ľudia miesto zemiakov jedli repu.

1784 – Dňa 28. júna o jednej hodine popoludní udrel pri búrke blesk do príbytku Jakuba Hýroša. Vypukol požiar, ktorý zachvátil Zarevúcu, Malý kút, zhorela panská píla na rieke Revúcej, sklad soli v kaštieli, niekoľko domov a hospodárskych budov. V tomto samom roku boli z Podhory ku kostolu vybudované schody.

1864 – Na uliciach v Ružomberku bolo inštalované verejné osvetlenie petrolejkami. Petrolejky boli umiestnené na 2,5 m vysokých drevených stĺpoch. Stály zamestnanec mesta ich chodil každý večer zažínať, ráno zhasnúť, vyčistiť cylinder, doliať petrolej, vymeniť zhorený knôt. So sebou nosil drevený rebrík a potrebné náradie.

1874 – V Ružomberku bol založený prvý dobrovoľný hasičský spolok. Mesto pre spolok zakúpilo 20 kanví na vodu, mobilnú striekačku na ručný pohon, ktorú k požiarom dopravoval konský záprah. V mestskej spoločnosti to bol vážený spolok a funkcionármi boli poprední členovia z mestskej inteligencie.

1884 – Pri vyústení Hlbokej doliny bola postavená prvá továreň na drevovinu a bielu lepenku. Podľa majstra Jozefa Bohúňa, ktorý dlhé roka v továrni pracoval, si ľudia osvojili názov továrne „Na Bohúnke“.

1894 - Na Podhore a Mostovej ulici talianski kamenári, ktorí sa tu usadili po výstavbe železnice, budovali travertínové obrubníky na chodníkoch a po prvý raz ich asfaltovali.

1904 – Viliam Grosz popri podnikaní s miešaným tovarom založil prevádzku na triedenie a spracovanie starých handier, papiera, surových koží –„ handráreň“. Svojim konaním predbehol dobu zužitkovaním druhotných surovín. Po roku 1948 podnik dostal názov „Zberné suroviny“.

Handráreň.

1904 – Po vybudovaní vodovodu v meste v predchádzajúcom roku, začalo mesto budovať kanalizáciu. Potok pretekajúci Rínkom a všetka odpadová a povrchová voda bola zvedená do kanalizácie, ktorá vyúsťovala bez čistenia do rieky Revúcej a Váhu.

Námestie so splaškovým jarkom.

1914 – Na juhovýchodnom okraji mesta začalo vyrastať 20 drevených barakov s 2300 lôžkami pre ranených vojakov v bojoch 1. svetovej vojne. Bol to začiatok budovania vojenskej nemocnice, dnes ÚVN SNP fakultná nemocnica.

1934 – Za neuveriteľne krátku dobu od mája do decembra bol postavený sirotinec. Dňa 2. decembra bola budova slávnostne posvätená.

1944 – V Ružomberku predčasne začalo Slovenské národné povstanie. Revolučný výbor prevzal správu nad mestom.

1974 – V priestor bývalého futbalového štadióna Slovana Ružomberok začala výstavba zimného štadióna.

1974 – Po oslavách SNP bola rozhodnutím politických a štátnych orgánov zrušená úzkokoľajná železnica z Ružomberka do Korytnice.

1994 – Začala demolácie jednej z ružomberských fabrík na výrobu papiera a celulózy – SOLO.

                                                                                        

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia