Ružomberčan  -  krajinským  prezidentom

Ružomberčan - krajinským prezidentom

František DianSpoznávame RK29.1.2023

Bolo to pred takmer sto rokmi. Musíme sa vrátiť do obdobia vzniku Československa (1918). Parlament ČSR, aby vyhovel požiadavkám podobných, ale predsa len odlišných krajov, prijal zákon o krajinskom zriadení. 0d 1. júla 1928 bola republika rozdelená na štyri krajiny: Čechy, Moravu a Sliezsko, Slovensko a Podkarpatskú Rus. V čele každej krajiny bol prezident. V čele Slovenska bol krajinským prezidentom ružomberský rodák Ján Drobný. Podriadený bol ministrovi vnútra ČSR. Krajinské zriadenie Slovenska malo sídlo v Bratislave. Po uvedení prezidenta do úradu, v rovnakom mesiaci navštívil svoje rodné mesto Ružomberok. Ďalej uvádzame výňatok z citácií uverejnených v týždenníku Republikán.

Ján Drobný

„V nedeľu, 22. júla 1928 navštívil naše mesto prvý krajinský prezident Ján Drobný, náš rodák a privítali sme ho okázalo tak, ako sa sluší. Keď sa prezident Drobný objavil v bráne stanice, bol privítaný hlučným „sláva.“ Po zahraní hymien privítal prezidenta okresný náčelník Skyčák. Pri vchode do mesta pred Hotelom Mýto očakávalo ho 5 000 ľudí. Pri slávobráne ho privítal starosta Janček a v prívete prízvukoval, že Ružomberok a jeho obecenstvo, ako i okolie prispelo v minulosti, keď ťažké časy útlaku ležali na nás, svojou prácou v národnom povzbudení... A mesto Ružomberok predsa nešlo s vystretou dlaňou v oslobodenom štáte, aby dostalo almužnu za vykonanú prácu, ako mestá, ktoré sa v minulosti preslávili v boji za národ ľudovými zhromaždeniami a rezolúciami...Sme daň platiacimi občanmi práve tak, ako občania iných miest, máme právo k rovnoprávnosti... Pán Drobný prezident potvrdil, že bude postupovať podľa pravdy a spravodlivosti a že jeho rodné mesto môže byť ubezpečené, že pod jeho vladárením krivdu neutrpí... Odtiaľ sa šlo na Rínok k fare, kde na uvítanie spevokol Katolíckeho kruhu zaspieval „Bože čos ráčil“ a „Kto za pravdu horí.“ Po slovách A. Hlinku prehovoril prezident Drobný. Po krátkom občerstvení na ružomberskej fare odišiel vzácny hosť so svojim sprievodom k hrobom trinástich martýrov do Černovej... Potom položil kvety na hrob svojho bývalého profesora , známeho národného buditeľa Jozefa Potkana – Budaváryho a na hroby svojich rodičov, ktorí odpočívajú v starom ružomberskom cintoríne... Večer zástupy ľudí očakávali vzácneho hosťa na námestí... Dňa 23. júla pán krajinský prezident navštívil niektoré úrady, prijal ohlásené deputácie a o pol jednej bol v Hoteli Čavoja banket pre hostí...“

Ján Drobný bol krajinským prezidentom do roku 1930. Súperenie politických strán priviedli od roku 1931 na jeho miesto viceprezidenta z republikánskej strany Orszagha.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia