Ružomberčania  pred  storočím

Ružomberčania pred storočím

František DianSpoznávame RK3.12.2020

Možno si pomyslíte. Čím ma môže upútať výstava v Liptovskom múzeu pod názvom „Ružomberská čerň“? Veď vzdelaní ľudia poväčšine vedia, že tu založil Karol Salva kníhtlačiareň /1888/, ktorú po ňom prevzal Ján Párička /1909/. Pôsobil tu Jozef Skotek, kníhtlačiarsky a nakladateľský spolok LEV...

Ružomberok bol mesto, z tlačiarní ktorého vychádzalo množstvo titulov novín, časopisov, kníh, kalendárov, náboženskej literatúry, výročných správ, ale aj jednorazových plagátov. Tak je tomu aj doteraz. O tom je táto výstava. Pre mňa a možno aj pre vás, ak ju navštívite, je neobyčajnou výstavou. Okrem toho, že má informatívny charakter, v jej obsahu je oveľa viac. Preto je výnimočnou.

Storočné plagáty rozmiestnené okolo výstavnej siene hovoria o tom, ako žili Ružomberčania pred 100 – 130 rokmi vo voľných chvíľach, v nedele. Kultúrny život pulzoval v kine Apollo, v Hoteli Mýto, na Sihoti u pána Porgesa, v Hoteli Čavoja a cez leto aj v mestskom parku. Športový život na vojenskom cvičisku, strelnici v Hrabove a telocvičné akadémie v skôr menovaných vnútorných priestoroch. Na telovýchovných akadémiách sa predvádzali študenti gymnázia, cvičenci Sokola a Orla. S nacvičenými divadelnými hrami vystupovali ochotníci Občianskej besedy, Liptovského muzeálneho spolku, gymnázia, Katolíckeho kruhu, ale aj Židovské národné divadlo z Užhorodu, Slovenské národné divadlo... Pravidelne koncertovala vojenská hudba, ružomberské spevácke zbory, vystupoval aj Pražský spevácky zbor typografov.

Tradíciou boli tanečné zábavy, majálesy, maskový bál, hroznová zábava, silvestrovská a fašiangová zábava. Na vojenskom cvičisku sa odohral nejeden zápas hádzanej žien, vo futbale mužov a kluby Makabea, Viktória a neskoršie ŠK Ružomberok si pozývali súperov z Liptovského Svätého Mikuláša, Košíc, Tešína, Budapešti... Na strelnici v Hrabove sa pravidelne konali „Strelecké závody 1. horskej brigády“. O tom všetkom hovorí k návštevníkom táto výstava. Ak uvidíte, že niektoré písomnosti, plagáty sú aj v jazyku maďarskom, vedzte, že aj taká bola minulá doba . Aj tak sa hovorilo a žilo nielen v Ružomberku, ale na celom Slovensku. Aj preto je výstava výnimočnou. Jej prezretiu sa oplatí venovať hodinu času a preniesť sa do života Ružomberčanov pred storočím.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia