Ružomberské mäsozávody

Ružomberské mäsozávody

František DianSpoznávame RK11.2.2024

V päťdesiatych až sedemdesiatych rokoch minulého storočia v západnej časti mesta boli prosperujúce mäsozávody. Medzi budovou Mladej generácie a futbalovým štadiónom bol bitúnok, kde porážali zvieratá. Na východnej strane štadióna , v jeho tesnom susedstve bola výrobňa mäsových výrobkov, udiareň a škola pre učňov – budúcich mäsiarov a údenárov. Ružomberský závod patril pod Žilinský mäsopriemysel. Mäsom a mäsovými výrobkami zásoboval nielen Ružomberok, ale celý Liptov a okresy Bytču a Považskú Bystricu.

Kolektív pracovníkov bitúnka viedol P. Dreniak. Vo výrobni údenárskych výrobkov  riadila prácu svojich spolupracovníčok M. Jadrončíková. Tretí kolektív, ktorý mal na starosti rozrábku pre výsek mäsa, viedol P. Miakiš. Výsledky pracovníkov ružomberského mäsozávodu museli byť veľmi dobré, keď boli držiteľom vtedy čestných vyznamenaní – putovnej zástavy  podnikového riaditeľa a červenej zástavy vlády  a ústrednej rady odborov. Mäsozávody okrem výsekového mäsa do predajní dodávali údenárske výrobky, mäkkú salámu, ale aj trvanlivú čabiansku klobásu a loveckú salámu.

Búranisko mäsokombinátu Liskková.

Aby skúsených majstrov mäsiarskeho remesla v budúcnosti mal kto nahradiť, Žilinský mäsopriemysel zriadil  v Ružomberku Učňovské stredisko mäsiar a údenár. Štúdium spojené s praxou trvalo tri roky. Škola bola zriadená v roku 1954 a trvala  až do konca šesťdesiatych rokov, kým nebola dislokovaná do Žiliny. Po učňovských rokoch a získaní dostatku odborných skúseností boli absolventi rozmiestňovaní po všetkých pracoviskách do jednotlivých krajov na svoje závody, ktoré ich do učenia vyslali.

Budova bývalej výrobne mäsových výrobkov..

Pôvodne ružomberský závod bol na okraji mesta, mimo výstavby. Zástavbou vo Veľkom Políku a v Hrabovskej doline sa výrobňa mäsa a výrobkov dostali  medzi bytovú výstavbu, čo z hygienického hľadiska  nebolo vyhovujúce. Bolo potrebné uvažovať o premiestnení celého závodu. V roku 1970 sa pri Liskovej začal stavať nový mäsokombinát. Ale kým ho po deviatich rokoch dostavali, stal sa aj so zariadením zastaralým. Krátko po roku 1990 zanikol. Dnes na jeho mieste stojí výrobňa betónových dlaždíc a iných betónových výrobkov. Na mieste bývalého bitúnku je parkovisko TESCA. Jediné, čo ostalo z mäsozávodov, je budova bývalej výrobne mäsových výrobkov na východnej strane štadióna, ktorú vlastní firma EPOS.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia