Satelity

Satelity

František DianSpoznávame RK6.8.2023

Snáď nieto Ružomberčana, ktorý by nevedel, kde sú v meste Satelity. So svojimi ulicami: Nad štadiónom, Fatranská, Brezová, J. Hanulu, K. F. Palmu a Ružová patria Satelity k časti mesta, odkiaľ sa ľudia s nadhľadom pozerajú na dole ležiaci Ružomberok. A nielen to. Keď už cez zimu v meste nie je sneh, Satelity sú stále biele. Aj vegetácia je o nejaký deň posunutá.

Polík okolo roku 1930.

Ale už možno málokto vie, ako vznikalo toto sídlisko. Na konci šesťdesiatych rokov minulého storočia vedenie mesta vyvinulo maximálnu snahu, aby riešilo bytovú otázku občanov. Vznikali nové ulice, vyrastali paneláky. Mesto sa rozširovalo a modernizovalo. Bolo potrebné vytvoriť priestor a pripraviť inžinierske siete aj pre individuálnu bytovú výstavbu (IBV) rodinných domov. V apríli 1969 vedenie MsNV (mestského národného výboru) pod vedením predsedu Karola Vályho rozhodlo o výstavbe rodinných domov na svahu pod cintorínom, nad štadiónom. Táto časť chotára mesta bola nazývaná Záhumnie. Na svahu boli terasovité polia, od pradávna obhospodarované Ružomberčanmi. Niektoré terasy boli každoročne poorané a posiate, či posadené úžitkovými rastlinami. Na iných boli vysadené ovocné stromy, alebo boli užívané ako lúka. Pre stavbu výškových budov priestor nebol spôsobilý. Podložie je tvorené nestabilnými a pohyblivými slienitými bridlicami a ílovitým vápencom. Žiadna poisťovňa by na takomto podlaží a na svahu nepoistila výškový dom. Preto bolo rozhodnuté o výstavbe dvojpodlažných rodinných domov vzájomne zviazaných.

Pohľad z Mnícha na polia kde vyrastú satelity.

Projekty pre stavbu rovnakých domov vypracoval kolektív Stavoprojekta Ružomberok pod vedením Ing. Hatalu. Postaviť približne 150 domov bolo zverené bratislavskej firme SATELIT. Odtiaľ pochádza aj pomenovanie tejto časti mesta. Začiatok výstavby bol stanovený na september 1969. Mesto najprv nechalo vybudovať ulice, kanalizáciu, vodovod, elektrickú sieť. Výstavba mala byť ukončená do dvoch rokov. Ako to bývalo v tom čase pravidlom, nie všetky domy boli v termíne dokončené. Súčasťou výstavby bola postavená aj samoobslužná predajňa s potravinami a materská škola s jasľami. Každý dvojpodlažný dom mal rozmer 113 m², terasu o 17,5 m². V prízemí domu bola garáž a kotolňa s ústredným kúrením. Za domom na južnej strane boli záhradky o rozmeroch 400 – 600 m². Spočiatku bolo dohodnuté, že staviteľ zhotoví hrubú stavbu domov a každý majiteľ si dom dohotoví. Nakoniec staviteľ postavil komplexný dom, čím cena za stavbu jedného domu stúpla na 185 000 korún. Štátne podniky (SCP, BZ VIL) mohli zamestnancom poskytnúť pôžička a rovnako bankové domy požičiavali so splatnosťou na 30 rokov.

Sprvu boli všetky fasády domov biele. Ale spád popolčeka z rybárpoľského komína ich zakrátko premenil na šedú farbu. Dnes, po päťdesiatich rokoch si majitelia domy prispôsobujú a farebnosť fasád si volia podľa vlastného uváženia. Aj vykurovanie domov pevným palivom vymenili za plynové a elektrické. A či sa na Satelitoch býva dobre? To musia povedať ich obyvatelia.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia