Šesťdesiatročný  HOTEL  MALINA

Šesťdesiatročný HOTEL MALINA

František DianSpoznávame RK19.1.2020

Keď v dvadsiatych a tridsiatych rokoch minulého storočia začínajúci ružomberskí nadšenci lyžovania objavili tento priestor pre svoju zábavu, ťažko by boli v okolí hľadali iný, vyhovujúcejší svah. Na trávnatom povrchu stačilo 10 cm snehu, aby sa dalo lyžovať. Len prístrešok na oddych a zohriatie lyžiarov a turistov v zime chyboval. Prvým objektom postaveným v polovici tridsiatych rokov bola súkromná chata rodiny Mederly.

Po druhej svetovej vojne dobrovoľnými brigádami sa obnovovalo vojnou zničené Slovensko. Začiatkom päťdesiatych rokov sa stala v dedinách a mestách módnou akcia „Z“ /Z = zveľaďovanie/, ktorá nadviazala na povojnové budovateľské nadšenie. Podstatou Zetky bolo, že obce mali zveľaďovať svoje prostredie tým, že národný výbor na mnohorakú výstavbu zaplatil materiál a odbornú prácu a ostatné pomocné práce sa vykonávali brigádnický – zadarmo. Tak v obciach vyrástli mnohé kultúrne domy, škôlky, ihriská, cesty, úrady... Spomíname to preto, lebo takto bol vybudovaný aj horský Hotel Malina.

V rámci akcie „Z“ naplánoval v roku 1958 MsNV v Ružomberku výstavbu hotela a pre rok 1959 vyčlenil zo svojho rozpočtu 771 000.- Kčs. Predpokladané dokončenie stavby a odovzdanie hotela bolo naplánované na 1. štvrťrok 1960. Kapacita hotela počítala so 130 ubytovanými osobami. Výstavba od začiatku bola vykonávaná za ťažkých podmienok. Stavebný materiál sa prepravoval pomocou jednoduchej lanovky z Hrabova . Ako strojník lanovku obsluhoval Štefan Bradiak. Od hornej „stanice“ lanovky sa konským povozom materiál vozil na stavenisko. Ale využívala sa aj lesná cesta cez Kalváriu a preprava materiálu nákladnými autami. Voda bola zachytená a privedená z vodného zdroja z Malej muldy vzdialenej asi 400 m. V roku 1959 bol položený aj elektrický kábel z Hrabova až ku stavbe a rovnako sa uskutočnila aj čiastočná prekládka hornej časti potoka. V polovici roka 1959 bola hrubá stavba dokončená a začalo sa finišovať na inštalácii, vnútorných a vonkajších omietkach. Po dokončení, vďaka dobrovoľnej práci brigádnikov, bola hodnota hotela štvornásobne vyššia ako rozpočtované prostriedky. V zime 1959 – 1960 bol horský Hotel Malina otvorený a daný do užívania. Prevádzkovateľom sa stali Interhotely Ružomberok.

Pôvodný hotel postavený v nadmorskej výške 960 m bol trojpodlažný, so vstupnou halou, jedálňou, ktorá slúžila aj ako spoločenská miestnosť. O niekoľko rokov neskôr /asi 1964 – 65/ po ľavej strane hotela bolo vybudovaných desať zrubových chatiek s vlastným WC, umývadlom, elektrickou prípojkou pre osvetlenie a vykurovanie. Tým sa kapacita ubytovaných v stredisku ešte navŕšila. Doprava lyžiarov, turistov a hostí fungovala tak, že na železničnej stanici na voz ťahaný koňmi naložili batohy a lyže, ktoré vyviezli a účastníci pešo vyšliapali na hotel. Až v roku 1967 bola sprevádzkovaná kabínková lanovka a tieto výstupové „tortúry“ zanikli. Už od roku 1956 bol v prevádzke na Máline prvý lyžiarsky vlek a druhý

pribudol v roku 1961. Tridsať rokov využívaný hotel si časom vyžiadal rekonštrukciu a úpravy. Stalo sa tak v deväťdesiatych rokoch po likvidácii Interhotelov Ružomberok, keď hotel od mesta kúpili SCP a začali ho využívať ako rekreačne vzdelávacie zariadenie pre zamestnancov. Zrubové chatky boli rozpredané a novými súkromnými majiteľmi prestavané. Dnes je aj hotel v súkromnom vlastníctve.

V roku 1999 na hoteli nadstavili ďalšie podlažie, vymenili okná, upravili izby, pribudli dva apartmány, recepcia, bufet, malé wellnes, izby pre personál. V roku 2012 pokračovali ďalšie úpravy hotela. Vybudovali terasu hotela, bar, priestor pre gril party, rekonštruovali všetky rozvody, prebudovali izby a apartmány. Pôvodné vykurovanie mazutom a naftou nahradili ekologickými peletkami. V súčasnosti je možné v hoteli ubytovať 90 hostí. Vykonanými úpravami bolo možné hotelu priznať úroveň trojhviezdičkového zariadenia. Bazén, ktorý bol vybudovaný pred hotelom a už nevyužívaný v roku 2012 zasypali a vybudovali na jeho mieste tenisový kurt s umelým povrchom. Úpravy hotela pokračovali aj v roku 2019. Poslednou rekonštrukciou sa zvýšila kapacita reštaurácie z 50 na 88 miest.

Šesťdesiat rokov stojí Hotel Malina a ponúka svoje služby hosťom zo Slovenska i zahraničia. Veríme, že tak bude aj ďalšie desaťročia a na podstatne vyššej úrovni, ako tomu bolo v jeho začiatkoch v roku 1960.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia