Skvost  na  dosah  ruky

Skvost na dosah ruky

František DianSpoznávame RK23.10.2022

Z hlavnej cesty z Ružomberka do Liptovského Mikuláša vás môže upútať pohľad na kopec nad našim mestom – Mních. Na jeho okraji je z diaľky viditeľný rímskokatolícky Kostol svätého Martina. Kostol stojí na návrší južne nad obcou Martinček. Od pradávna sa vedelo, že kostol patrí medzi najstaršie sakrálne stavby na Liptove. Vznik kostola je datovaný do obdobia okolo roku 1260. Je oveľa starší, ako obec Martinček, v katastri ktorej kostol stojí. Obec vznikla až po roku 1600 a dostala svoje pomenovanie Svätý Martin podľa existujúceho kostola.

Pamiatkové hodnoty ranogotického kostola s úpravami v nasledujúcich storočiach mimoriadne zvýšilo odkrytie, reštaurovanie a prezentovanie vzácnych ranogotických nástenných malieb zo začiatku 14. storočia. Existencia malieb sa predpokladala, ale odkryté a reštaurované boli až v rokoch 1999 – 2002 kolektívom reštaurátorov z Levoče. Nás môže tešiť, že kolektív pracovníkov reštaurátorského ateliéru pracoval pod vedením ružomberského rodáka a obyvateľa Juraja Matáka. Maľby svätyne a lode kostola charakterizuje vysoká umelecká kvalita. Ich význam je nadregionálny , presahujúci aj hranice Slovenska. Za pozornosť stoja aj zachované gotické stavebné prvky kostola a časti vnútorného zariadenia a ďalšie zaujímavosti okolia kostola.

O histórii kostola a jeho pamätihodnostiach je popísaných viac ako štyridsať štúdií, odborných analýz, opisov a správ. Bolo by nosením vody do Váhu, ak by sme chceli byť múdrejší ako reštaurátori a historici. Kostol treba vidieť na vlastné oči a zamyslieť sa nad jeho existenciou a poslaním. O to viac, že ho máme „pod nosom“, iba pár kilometrov z mesta. Pri našej návšteve Martinčeka vládlo krásne počasie „babieho leta“. Niektorí dedinčania ešte pracovali v záhradkách, iní chystali drevo na zimu a ďalší na cintoríne ošetrovali hroby svojich blízkych zosnulých a príbuzných. Po krátkom výstupe po schodíkoch od cintorína nás upútalo 35 drevených striešok , miestnymi nazývaných „dášky“, ktoré chránia aj 4 m hlboké jamy na uskladnenie zemiakov a zeleniny. Je to rarita, s akou sa inde nestretávame. Ochotní pán nás poinformoval o všetkom, čo s dáškami súvisí a mohli sme nahliadnuť pod striešku do vykopanej jamy.

Vystúpili sme k jednému z najstarších kostolov v Liptove. Naskytol sa nám neopakovateľný pohľad na zasnežené končiare Tatier, ale aj Likavu a budovanú diaľnicu. Samotný kostol je klenotom pre obdivovateľov histórie a starého staviteľstva. Aj keby ste sa do vnútra kostola nedostali, upúta vás predstavaná veža s gotickým a štrbinovým oknom. Stredoveké dvere s kovanými nitmi v gotickom portáli. Alebo na východnej stene môžete vzhliadnuť stredovekú nástennú maľbu „Ukrižovanie“ a štrbinovité okná svätyne. Ak nebudete vedieť čo s voľným časom, odporúčame návštevu Martinčeka, veď to máme na dosah ruky.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia