Štefánikove  domy

Štefánikove domy

František DianSpoznávame RK21.8.2022

Už im je sto rokov a obyvateľom slúžia dodnes. Odpoveď na položenú otázku nájdete v tomto príspevku. Keď na konci 19. storočia bol do Ružomberka presunutý pluk trenčianskych honvédov, kasárne v Kaštieli svätej Žofie už nevyhovovali. Nepostačovali kapacitou a velenie armády nástojčivo požadovalo zvýšenie stavu vojakov v Ružomberku. Východiskom by bolo postavenie nových kasárni. Mesto sa ku stavbe kasárni nemalo a ako ústretovosť radšej v Hrabovskej doline postavilo pre vojsko strelnicu (1872). Armáda sa s týmto stavom neuspokojila a na naliehanie mesto 6. apríla 1898 prijalo uznesenie o výstavbe nových kasárni v Malom Políku. Vykúpilo pozemky pod stavby a kasárenský dvor a výstavbu zadali Henrichovi Hermanovi. Ale pre nedostatok peňazí v mestskej kase výstavba viazla. Až 26. 3. 1900 prišiel posúriť výstavbu inšpektor honvédov arciknieža Jozef.

Výstavba bola predražená oproti plánovanému rozpočtu o 50% a preto mesto požiadalo o pôžičku vo výške 160 000. Aj tak sa náklady na stavbu vyšplhali na 507 000. Ako inač v tom čase, kasárne niesli meno „Jozsef kiralyi herceg laktanya“. Častejšie ich nazývali „Honvédske kasárne“, neskôr „Kasárne domobrany“ a po vzniku Československa boli premenované na Štefánikove kasárne. Po 2. svetovej vojne boli zbúrané a ustúpili stavbe priemyselných škôl a z kasárni sa zachovala jediná budova, v ktorej v súčasnosti sídli Úrad práce a sociálnych vecí.

Pre vojakov boli kasárne postavené, ale velenie armády, dôstojníci mali v meste problém s vhodným ubytovaním. Preto v novej republike nastala úloha vyriešiť ubytovanie velenia armády v blízkosti kasárni. Pomocnú ruku podal štát vo forme dotácií a mesto bez veľkých prieťahov vykúpilo pozemky pod stavby. Noviny „Republikán“ v č. 3/1922 uviedli nasledujúcu infomáciu. „Stavebné družstvo vojenských gážistov v Ružomberku pričinením svojho predsedu majora Ottokára Zichu obdržalo štátnu garanciu na stavebný úver vo výške 3,5 milióna korún, ktorý obnos Legiobanka v Prahe už aj odsúhlasila. Družstvo chce na jar započať so stavbou predbežne štyroch dvojposchodových domov, v ktorých bude po 6 bytov. Nevyriešená je otázka stavebného pozemku, ale je pravdepodobné, že mesto Ružomberok predá družstvu svoje pozemky v Malom Políku za kasárňami. Nové domy budú veľmi úhľadného a solídneho zovňajška a prispejú v nemalej miere k okrášleniu mesta.“

Tak boli vystavané štyri obytné domy na konci dnešnej Ulice A. Bernoláka pri Váhu. Na tú dobu to boli moderné obytné domy pre dôstojníkov a personál kasárni a ich rodiny. Keďže kasárne mali pomenovanie po Štefánikovi , nové domy dostali prívlastok „Štefánikove domy.“ Dnes sa na takéto pomenovanie už zabudlo, ale domy slúžia svojim majiteľom naďalej už sto rokov.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia