Storočná  „VČELA“

Storočná  „VČELA“

František DianSpoznávame RK2.2.2020
Budova Včely od Likavky

Rozpadom rakúsko-uhorskej monarchie a vznikom Československej republiky v roku 1918 nastala na Slovensku nová politická a hospodárska situácia. Slovenskí obchodníci, továrnici a bankári mali záujem na tom, aby vzmáhajúce sa hospodárstvo ostávalo aj v rukách domáceho obyvateľstva. Aj to bol jeden z dôvodov založenia veľkoobchodného domu , účastinnej spoločnosti v Ružomberku pod názvom „VČELA“. Je tomu sto rokov, kedy zakladatelia:

- Czechoslovak Commercial Corporation of America

- Ondrej Janček, továrnik,

- Ján Janček, poslanec národného zhromaždenia,

- Peter Makovický, továrnik,

- Daniel Kožehuba, veľkoobchodník

Budovy pekárne včela

a ďalších dvadsaťosem členov spolu s Priemyselnou bankou a Slovenskou bankou v Ružomberku založili veľkoobchod „VČELA“. V zakladacej listine je napísané. „Zakladáme slovenský, moderný veľkoobchod s článkami pre dennú potrebu obecenstva, menovite koloniálnymi a tuzemskými plodinami a továrnymi výrobkami, vínom, pivom, liehom, vlastnou výrobou sódovej vody, lemonád a iných občerstvujúcich nápojov...“ /Slovák č. 71/1920/. Ako z ďalšieho textu vyplývalo, cieľom bolo, aby slovenským potravinovým spolkom, obchodníkom, krčmárom dodávali požadovaný tovar a aj tým podporovali slovenských podnikateľov.

Pekárenská pec

Keď prejdete z Mostovej ulice lavicu ponad Váh, oproti Vám vpravo stojí budova, kedysi Hotel TATRA. Pre novovznikajúci veľkoobchod vložili majitelia tento hotel s pozemkom o rozlohe 2365 m² za 430 000 korún. V budove sídlilo riaditeľstvo spoločnosti, niektoré prevádzky a sklady. To by pre objem tovaru nepostačovalo. Preto investovali 3 milióny korún do novostavby skladových priestorov a výstavbu železničnej vlečky priamo do dvora spoločnosti. /Vlečka je dodnes funkčná. / Ku dňu 1. aprílu 1920 od firmy Kožehuba odkúpili zabehnutý veľkoobchod s vínom a výrobou sódovej vody a limonád, vrátane všetkého zariadenia a plničky. Základná istina spoločnosti bola stanovená na 6 miliónov korún a utvorili 12 000 účastín po 500 korún na meno vlastníka. Účastiny boli registrované vo vyššie uvedených ružomberských bankách a pri registrácii bolo potrebné zaplatiť od každej účastiny 10 korún. Upisovanie a kúpa akcii sa skončilo 30. apríla 1920.

Hotel Mýto

Ustanovujúce valné zhromaždenie účastinnej spoločnosti sa konalo 9. mája 1920 o 15:00 hodine popoludní v dvorane mestského hotela Mýto. Hotel už neexistuje, v šesťdesiatych rokoch ustúpil dvojprúdovej ceste na konci Mostovej ulice. Spoločnosť tovarom zásobovala celý Liptov a Oravu. Aj preto mala filiálne sklady v Liptovskom Mikuláši a v Podbieli. Ružomberčanom je doteraz známe pomenovanie Včela na Paračke, v likavskom katastri. Pretože tu mala spoločnosť vlastný valcový mlyn a parostrojnú pekáreň, ktorá po obmenách a prestavbách pečie chlieb dodnes. V súčasnosti sa stretneme s pomenovaním obchodu s potravinami “VČELA“ na Námestí slobody.

Doprava pekárne

Vždy sa nájdu spoluobčania, ktorí sa potešia nad prezývkami o iných, keď sa to ich netýka. Zamestnancov „VČELY“ v minulosti prezývali trubcami – samčekmi včelstva. Očakávali by sme, že po vzniku spoločnosti „VČELA“ sa v dobových novinách objaví masívna reklama o poskytovaných službách. Opak je pravdou. V roku 1920 niekoľko mesiacov ponúkali v reklame pre kupcov a potravinové spolky iba ryžové metly v cene od 6.- do 12.- korún. Ostatný tovar asi nepotreboval reklamu, ľudia ho aj tak kupovali. A alkoholické nápoje reklamu určite nepotrebovali. Obchod prosperoval dvadsaťpäť rokov až do roku 1945, kedy bol znárodnený a jednotlivé prevádzky prešli pod správu národných podnikov.

Ak váš zrak spočinie na dodnes stojacích budovách zaniknutej spoločnosti, spomeňte si, že je tomu presne sto rokov, čo v týchto miestach začal prosperovať veľkoobchod „VČELA“.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia