SUPRA  vily

SUPRA  vily

František DianSpoznávame RK10.9.2023

Nevieme, koľko ľudí si spomenie , kde sa nachádzajú SUPRA vily. V čase ich vybudovania boli najvýchodnejšími bytovkami mesta postavené na druhej strane hlavnej cesty oproti fabrike. Boli priekopníkmi novej tvoriacej časti mesta. V tomto roku im je osemdesiat rokov.

            V roku 1943 Slovenská papiereň (dnes MONDI SCP) pod vedením generálneho riaditeľa Františka Kouta a vedúceho riaditeľa Otomara Houdeka začala rozsiahlu investičnú činnosť. Začali budovať novú natrónku pre natrónovú celulózu dovtedy dovážanú zo Švédska a Fínska. Z nej sa vyrábal papier na vrecia pre potraviny. Bola postavená nová vrátnica, dnes už odstránená. Vo fabrike asfaltovali cesty... Naše návraty však venujeme budovaniu bytoviek SUPRA víl.

Podľa dobových novín „Tatranský Slovák“ boli v roku 1943 pre úradníkov papierní odovzdané štyri bytovky. V dvojposchodových domoch boli tri byty trojizbové  a tri byty dvojizbové s kompletným najmodernejším  príslušenstvom. Každý dom mal vlastnú kotolňu pre ústredné kúrenie a ohrev teplej vody. Súčasťou domu bol byt pre domovníka. Bytovky v najmodernejšom stavebnom  štýle budovala „Slovenská stavebná účastinná spoločnosť“ architekta J. Švabenského z Ružomberka. Náklad na postavenie bytoviek bol z prostriedkov papierní a činil 6 miliónov korún. Súčasťou výstavby bolo päť autogaráži a dva obchody. Domnievame sa, že tým, že boli bytovky určené pre úradníkov a boli na tú dobu nadštandardne vybavené, pomenovali ich vilami. Tým stavebná činnosť papierní neskončila. Vedenie podniku začalo s prípravou výstavby dvoch dvojposchodových domov pre robotníkov. V každom bolo dvanásť jedno a dvojizbových bytov s príslušenstvom. Rovnako sa pristúpilo k výstavbe šiestich „nemeckých“ dvojdomov kombinácii dreva a muriva. V každom dome boli dva dvojizbové byty. 

            Dnes v tejto východnej časti mesta stojí sedem SUPRA víl a sedem „nemeckých“ domov, tri murované a štyri s drevenou fasádou. Za prvým radom domov od hlavnej cesty vznikla ulica, športové ihrisko, garáže... V roku 1963 pri križovatke ciest bola vystavaná veľká slobodáreň so samoobsluhou, ambulanciami a prevádzkami služieb. Priekopníkmi malého sídliska však ostanú prvé SUPRA vily postavené za Slovenského štátu v roku 1943.

Fotogaléria

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia