Svet  detskej  radosti

Svet detskej radosti

František DianSpoznávame RK19.6.2022

Žijeme v dobe televízie, videí, počítačov a iných audiovizuálnych vymožeností. Aby sa rodičia nemuseli doma aspoň na čas deťom venovať, zapnú im televízor s programom rozprávok a na čas majú pokoj. Nie vždy tomu tak bolo. Nebol rozhlas, neboli televízory. Deti pred spaním počúvali z úst svojich rodičov, či starých rodičov, pútavé rozprávočky. Deti si svojou fantáziou a predstavivosťou vedeli zreálniť počuté slová a vety. Duša malého dieťaťa je veľmi vnímavá a citlivá. Do svojho vedomia si vštepí všetko, čo na dieťa zapôsobí. Pre správny vývoj detskej duše je nutné, aby dobro víťazilo nad zlom.

V histórii ľudskej spoločnosti a osobitne tej detskej bolo pokrokom, kedy reč rozprávajúceho rozprávku doplnili na improvizovaných javiskách pohyby krásnych bábik: gašparko, kráľ a kráľovná, princ a princezná anjel, čert, drak, ježibaba, čarodejník, chrabrý junák a množstvo ďalších postavičiek. Deti s napätím sledujú bábkovú hru a pri víťazstve dobra nad zlom často radostne prejavujú svoje emócie a nadšenie. Na území Slovenska sa bábkové divadlá objavili niekedy v 16. storočí zásluhou kočovných divadelných skupín. Spočiatku iba pre deti panstva hradov, zámkov a kaštieľov a v 19. storočí aj pre obecenstvo miest a dedín. Stále bábkové scény zriadené neboli.

V Ružomberku nastal rozvoj bábkového divadla po vzniku ČSR (1918). Stačil impulz a príklad jedného spolku, aby sa záujem o bábkové divadlo preniesol aj na iné spolky a školy. Spolok Sokola v Ružomberku bol založený v roku 1919. Vo svojej činnosti mal aj dramatický odbor. Do roku 1928 naštudovali členovia ochotníckeho divadielka pre najmenších divákov a odohrali 71 predstavení bábkového divadla. Iniciatívny bol aj Katolícky kruh v Ružomberku. Po výstavbe Kultúrneho domu bol pre činnosť členov kruhu vytvorení priestor aj pre bábkové divadlo. V roku 1928 bol vedúcim bábkového odboru Július Podhorský. Záujem detí a rodičov o bábkové predstavenia pretrval až do vojnových rokov. Hovorí o tom aj príspevok v novinách Tatranský Slovák (č. 50/1942).

„Bábkové divadlo v Ružomberku na čele s Paľom Pišúthom sa všemožne stará, aby svojich malých divákov naozaj vnieslo do ríše krásy, kde zápasí vždy dobro stelesnené Gašparkom nad zlým drakom... Všetci bábkoherci pripravujú pre svojich malých kamarátov a kamarátky užitočnú zábavu v každú nedeľu. Ich práca je deťmi ohodnotená, čo najlepšie dokazujú veľké návštevy najmenších divákov. Pre veľký záujem musia často predstavenie zopakovať, aby uspokojili záujem detí... Bábkové divadlo je pre deti lepšie, ako nevhodný film...“

Po skončení 2. svetovej vojny záujem o bábkové divadlo ochladol. Keď sme v gymnáziu na začiatku sedemdesiatych rokov premiestňovali kabinety, v jednom sme objavili uzamknutú skriňu. Po otvorení skine na nás čakalo prekvapenie. Možno dve desiatky krásnych , vyrezávaných divadelných bábik, doslova umelecké dielka. Len škody, že čas a mole sa postarali o znehodnotenie kostýmov. Nikto nevedel odkiaľ bábiky pochádzali, kto s nimi hrával a odkedy boli v skrini uzamknuté. Po čase sme ich venovali jednej materskej škole, ale ich osud nepoznáme.

V súčasnosti bábkové scény fungujú zväčša len v krajských mestách. Mohlo by sa zdať, že množstvo detských programov v televízii neprebudí záujem o bábkové divadlo. Opak je pravdou. Aj v Ružomberku na Podhore v Detskom kútiku TULIOLANDIA je malá bábková scéna. V nej dvakrát do mesiaca podľa záujmu sú odohrané bábkové hry. Viac podrobností nám prezradila vedúca zariadenia Marcela Mrišková. Spolu s priateľom prevádzkujú podobné zariadenie aj v Dolnom Kubíne. Detský kútik v Ružomberku je zaujímavým riešením priestoru pre najmenších návštevníkov. Sú tu preliezačky, trampolíny, tobogan, šmýkačky, automaty na hračky posedenie a občerstvenie pre deti a rodičov a samozrejme malá scéna bábkového divadla.

„Detský kútik sme otvorili v roku 2020. Činnosť narušila pandémia a nútená prestávka. Po uvoľnení pandemických opatrení ponúkame pre verejnosť a detí materských škôl nielen zábavu v detskom kútiku, ale aj bábkové divadelné predstavenie najviac pre 15 detí. Na záver predstavenia sa deti môžu s bábkami pohrať. V tomto roku sme už odohrali hry: O drakovi dobrákovi, Zakliata princezná a najväčší úspech mala hra Perníková chalúpka, lebo deti na záver sú odmenené darčekom – perníkom. Podľa požiadavky materských škôl vieme termín a program dohodnúť. Naše služby pre deti využívajú nielen ružomberské deti, ale aj deti dovolenkárov a návštevníkov Ružomberka. Ak rodič má v meste povinnosti, vieme nad dieťaťom vykonávať i dozor. Medzi naše služby patrí aj organizovanie detských táborov, osláv, detskej zábavy...“

Poprajme pani vedúcej a zariadeniu, aby si cestu do sveta detskej radosti našlo čo najviac rodičov s deťmi a tiež detičky z materských škôl. Veď toto krásne prostredie je stvorené pre zábavu a výchovu tých najmenších.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia