Tehlové panely z Ružomberka

Tehlové panely z Ružomberka

František DianSpoznávame RK21.1.2024

Šesťdesiate roky minulého storočia. V celej republike sa vzmáha stavebná činnosť, dôraz sa kladie na bytovú výstavbu. Stavby z klasických tehál sú síce kvalitné, ale ich výstavba je pomalá. A spoločnosť požaduje urýchlenú výstavbu bytov. Panelová výstavba bytov z montážnych dielcov je rýchla, ale byty v panelákoch majú svoje nevýhody. Tuhé mrazy ukázali, že tepelno-izolačné vlastnosti betónových panelov vyžadujú zvýšené vykurovanie bytov a tým narastajú aj náklady.

Vývojoví a výskumní pracovníci dostali úlohu vyriešiť problémy využitia tehliarskych výrobkov na výstavbu domov formou montovaných panelov, ako sa to darilo z betónových panelov. Podarilo sa. Panely vyrobené z tehál mali dostatočnú pevnosť, nižšiu objemovú váhu a pri hrúbke 32 cm aj dobrú tepelnú izoláciu. Aj naša ružomberská tehelňa bola v roku 1964 poverená vyrábať keramické panely. Tehelňa k výrobe nemala ideálne podmienky.

Bytovky v Baničnom.

Novú výrobnú halu nemali postavenú a tak k výrobe panelov využili haly na výrobu škvarobetónových tvárnic. Provizórnu linku zriadili na podlahe hál. Problém nastal s vyvážaním hotových tehlopanelov, pretože nebolo možné v nízkych halách  inštalovať žiadne zdvíhacie a prepravujúce zariadenie. Podarilo sa vyriešiť aj tento problém. V polovici roka 1964 mali tehliari toľko skúseností, že sa mohli pochváliť výrobou tehlopanelov pripravených  na výstavbu bytov. Prvé dve štrnásťbytovky z tehlopanelov vyrobených v Ružomberku boli postavené v Turčianskych Tepliciach a v Trstenej. A potom nasledovala výroba dielcov na výstavbu školy v Kvačanoch. Bola to prvá škola v Československu postavená z keramických panelov vyrobených v ružomberskej tehelni.

Bytovky na Žilinskej ceste.

Po dobrých skúsenostiach  a pochvale stavbárov, výroba pokračovala  ďalej. Bytovky z tehlopanelov nestavali len v iných mestách, ale na rad sa dostal aj Ružomberok. Boli postavené niektoré bytovky na Žilinskej ceste, v Baničnom a inde. Bytovky stoja dodnes a po zateplení a úpravách budú slúžiť obyvateľom mesta ďalšie desaťročia. Len tehelňa už nie je. Bola zbúraná. A parcela, na ktorej stála, poslúžila na výstavbu iných objektov. Ako spomienka na minulosť ostala len autobusová zastávka miestnej dopravy – TEHELŇA.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia