Ulice  za  to  nemôžu

Ulice  za  to  nemôžu

František DianSpoznávame RK1.10.2023

Naozaj ulice nemôžu za svoje pomenovania. Názvy ulíc navrhuje a schvaľuje mestské zastupiteľstvo a názov nie vždy má niečo spoločné s ulicou. Ako sa v priebehu 130 rokov menili spoločenské zriadenia, tak aj v Ružomberku sa premenúvali ulice.

Z čias Uhorska do roku 1918 sa zachovali mená len niektorých ulíc: Mostová, Zarevúca, Panská, Podhora. Ostatné podliehali premenovaniu. Na konci 18. storočia žilo v meste okolo 2 000  obyvateľov a bolo 6 – 7 ulíc. Na konci 19. storočia už mal Ružomberok 9 000 obyvateľov a pribudli ďalšie ulice. V roku 1895 mesto po prvý raz v histórii schválilo pomenovanie ulíc. Všetky dostali maďarské názvy. Potom po vzniku ČSR v roku  1918 sa ulice premenovali.

Menili sa názvy niektorých ulíc aj za Slovenského štátu. K najväčšiemu premenovaniu došlo po skončení 2. svetovej vojny, kedy už 16. apríla 1945 zastupiteľstvo mesta odhlasovalo premenovanie dvadsiatich ulíc. Posledné zmeny názvov boli po nežnej revolúcii. Pre zaujímavosť a poznanie histórie Ružomberka uvádzame zmeny v premenovaní niektorých ulíc. 

Fotogaléria

Rínok - Námestie A. Hlinku (1938) – Revolučné námestie (1945) – Námestie A. Hlinku (po r. 1990)

Híd utca – Veľká Podhora – Mostová – Ul. Československej armády – Mostová

Királyi utca – Malá Podhora – Podhora – Ul. D. Makovického – Podhora

Nemecká ul. – Ul. Červenej armády – Ul. Scota Viatora

Kolostari utca – Kláštorská – Ul. K. Salvu – dnes už neexistuje

Madocsanyi utca – Madočanská – Masarykova – Madočanská – Februárového víťazstva – A. Bernoláka (od Kultúrneho domu po evanjelický kostol)

Madočanská ul. – E. Beneša – Madočanská – Februárového víťazstva – A. Bernoláka (od evanjelického kostola po Váh)

Park pred múzeom: Mostová – Námestie maršala Stalina – Námestie Š. N. Hýroša

Dončova – Ľ. Hruboňa – Dončova

Mezei utca – Cigánska – Poľná – Š. Faglica – Poľná

Zarevúca – Duklianskych hrdinov - Zarevúca

Koritnicza utca – Korytnická – Ul. Partizánov – J. Jančeka

Pivovarská – Švermova – Pivovarská

Ul. J. Májeka – D. Makovického (od múzea ku štadiónu)

Ul. M. R. Štefánika – Urxova – Š. Moyzesa (od Župného domu ku gymnáziu)

Považská – V. Šrobára – Leninovo nábrežie – Považská

Szent István király utca – Riadok

Szent Anna utca – Ul. Svätej Anny

Uri utca – Panská ulica

Fonogyár – Rybárpole

Fotogaléria

Ostáva veriť že novo pomenované ulice v sídliskách získali svoje označenie po zrelom uvážení a ich mená sa po dlhú dobu nebudú meniť. 

Mapa z roku 1975.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia