V  čase  telemarku

V čase telemarku

František DianSpoznávame RK23.1.2022

Zimné radovánky detí pozostávali zo šmýkania sa na ľade a sánkovania na tom, na čom sa dalo spúšťať dole kopcom. Hoci lyže v niektorých horských regiónoch poznali už na konci 19. storočia a prvé preteky v behu na lyžiach na území Slovenska sa konali v Tatranskej Polianke v roku 1911, do prostredia Ružomberka sa podľa známych záznamov lyže dostali v roku 1912. Je tomu 110 rokov odkedy sa v našom regióne začalo lyžovať.

Priekopníkom lyžovania bol Fedor Houdek, ktorý s ďalšími mladými mužmi v roku 1912 založili lyžiarsky krúžok. Na začiatku boli jeho členmi Otmar Houdek, neskorší direktor Slovenskej papierne, Valér Kubány, neskorší bankový riaditeľ a Uroš Boor. Štvorica mladých ľudí si prvé lyže objednala z Čiech. Nadviazali písomný styk so „Spolkom pro zimní sporty“ v Prahe a vstúpili do českého spolku ako mimoriadni členovia. Za riadnych členov ich prijať nemohli, lebo boli z Uhorska. Každý člen zdarma dostával časopis spolku, zľavu na nákup športových potrieb, čo bolo pri nedostatku financií vítané. Do časopisu prispievali stručnými správami o svojej športovej aktivite, aby si ich redakcia upravila na celý článok.

V roku 1913 sa krúžok ctiteľov zimy a snehu rozrástol o ružomberskú mládež z meštianskych kruhov a maďarsko-židovskú mládež. Činnosťou krúžku boli výlety do hôr a spúšťanie sa na lyžiach. Začiatok 1. svetovej vojny urobil koniec lyžiarskej aktivite a spolok bol utlmený.

Vpravo sa na fotografii nachádzajú Houdekovci - priekopníci lyžovania v Ružomberku.

Ale zasiate semeno lyžovania v Ružomberku nezaniklo, iba pre nepriazeň okolností vo svete driemalo v mladých dušiach športovcov. Nestor ružomberského športu Ladislav Króner kedysi v jednom príspevku napísal: „Ja osobne som sa s prvými lyžami stretol v Liptovskej Lúžnej v roku 1915, kde mi miestny farár Kolocsay požičal lyže, pri ktorých sa používala jedna palica.“ Rozvoju lyžovania v meste napomohol aj profesor ružomberského gymnázia Dezider Frindt. V roku 1917 zadovážil pre gymnázium päť párov lyží s Bilgeriho viazaním, pri ktorých sa používali už dve palice. Lyže postupne zapožičiaval skupinkám študentov.

Podľa týchto lyží ružomberskí kolári Bugan a Švidroň z dubového dreva vyrobili ďalšie páry lyží. Vyrobené lyže boli ťažké a nepružné, ale boli nesmiernym bohatstvom a darom pre mladých ľudí.

Významný rozvoj lyžiarskeho športu nastal v meste po roku 1919 príchodom lekára MUDr. Jansíka. On sa na Kalvárii venoval mládeži a učil budúcich lyžiarov osvojovať si vtedy moderný spôsob lyžovania - telemark. A neskončilo to len Kalváriou. Mladých lyžiarov vyviedol aj na Malino Brdo. V roku 1924 sa do predaja v Ružomberku dostali dlhé lyže nórskeho tvaru, ktoré si záujemci mohli v obchode kúpiť. Dôležitou skutočnosťou pre rozvoj lyžovania prispela aj vojenská posádka umiestnená v meste. V rokoch 1925 – 1926 pod vedením nadporučíka Cíchu organizovala pre záujemcov aj z radov verejnosti lyžiarsky kurz pre začiatočníkov.

Historicky prvé lyžiarske preteky sa v Ružomberku konali v roku 1927. Štart a cieľ bol pred Štefánikovými kasárňami (dnes Spojená škola) za hojnej účasti pretekárov z radov vojakov i verejnosti. A neboli to jediné preteky. Pri priaznivých snehových podmienkach sa každoročne uskutočňovali bežecké preteky so štartom a cieľom v meste. Z dnešného pohľadu môžeme iba závidieť vtedajšiu snehovú nádielku, na ktorej sa dalo aj v meste lyžovať. Taký je stručný prehľad začiatkov lyžovania v našom meste pred 110 rokmi.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia