V Hubovej nájdete unikátne sýpky, divadlo aj turistiku

V Hubovej nájdete unikátne sýpky, divadlo aj turistiku

František DianSpoznávame RK21.5.2021

Prvý kronikár obce Hubová Ján Okáľ však tvrdil, že názov obce Gombáš má slovanský koreň. Koreň slova gomba – huba je slovenský, prípona -áš je maďarská. Proti tomu stojí aj fakt, že najstaršie mená obyvateľov boli slovenské, a tak isto aj okolité zemepisné názvy. Názov obce Gombáš bol v roku 1948 zmenený na Hubová.

Sýpky v Hubovej.

Hubová má bohatú históriu. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1425. Prvými osadníkmi boli pastieri oviec. Prostredie poskytovalo vhodné podmienky aj na pestovanie obilia. Nachádzal sa tu mlyn, ktorý sa žiaľ nezachoval. Do chotára Hubovej patrila aj Ľubochňa, ktorá sa v roku 1951 osamostatnila. V obci boli typické zrubové dvojdomy a štvordomy s vysokými spoločnými štítmi do ulice. V roku 1882 bol v obci veľký požiar, pri ktorom zhoreli skoro všetky dvojdomy. Po tomto požiari sa začali stavať drevené jednodomy. Z ľudovej architektúry sa na dolnom konci ulice zachovali známe drevene komory – sýpky, ktoré sú viac ako 100 rokov staré.

Sypárne boli zrubové stavby bez okien s veľmi strmými šindľovými strechami, aby z nich rýchlo stekal dážď a v zime ich nepoškodzovali haldy snehu. Sýpky slúžili na uskladňovanie obilia, zemiakov a iných poľnohospodárskych plodín. Zemiaky na zimu pozakrývali slamou, aby nezamrzli. Obilie bolo zväčša uskladnené v truhliciach. Keďže požiare boli častým javom, sýpky, kde sa uskladňovala úroda sa stavali ďalej za dedinou alebo na vyššie položených miestach.

Obec Hubová.

Obec sa nachádza v pohorí Veľká Fatra. Najvyšší vrch obce je Červený Grúň, ďalšími významnými vrchmi sú Kútikov kopec, Veľký Smrekovec, Kýčera, Grúň a Malý Smrekovec. Okrem toho nadšenci turistiky v obci nájdu Náučný chodník. Trasa, ktorú je možné prejsť ako okruh je dlhá jedenásť kilometrov, obsahuje dvanásť tabúľ a prejdete ju za štyri hodiny a pätnásť minút. Zvládnu ju aj menej zdatní turisti.

V Hubovej má významné miesto aj kultúra. Divadlo v Hubovej má dlhoročnú tradíciu. Prvé zmienky o ochotníckom dianí v obci Hubová sa objavujú dokonca už v roku 1909. Prvé divadelné predstavenie, Okánikova vianočná hra Narodenie pána, zahrali žiaci hubovskej školy pod vedením učiteľa Okála, a to 26. decembra 1909. Súčasný divadelný súbor v Hubovej vznikol 1. októbra 1972 z podnetu režiséra Milana Matisa. Divadelníci sa zúčastnili mnohých prehliadok ochotníckych divadiel doma i v zahraničí a svojou činnosťou sa zaradili medzi popredné, ochotnícke súbory na Slovensku.

V obci žilo niekoľko významných osobností, ktoré nám pripomínajú aj pamätné tabule. Napr. kňaz, literárny kritik, kultúrny historik Jozef Kútnik-Šmálov, univerzitný profesor Miloslav Okáľ, učiteľ a kronikár Ján Okáľ. Z pamiatok tu nájdeme neskoro barokový rímskokatolícky kostol Povýšenia svätého kríža z roku 1787.

A na záver tu máme jednu zaujímavú povesť. Z boku Hubovej nad cestou a Váhom je vrch. Jedna skala, ktorá sa tam vypína sa volá Jánošíkova skala. Na boku jej brala je neprístupná diera a vedľa jaskyňa. Povesť hovorí, že niekde v tých miestach má byť zakopaný Jánošíkov poklad. Nájsť ho bolo možné, ak človek prišiel na miesto, odkiaľ videl dvere na troch krčmách (stankovská, ľubochnianska a hubovská) a dvere dvoch kostolov (Stankovany, Hubová. Pod týmto miestom mala byť jaskyňa a v nej je uložený Jánošíkov poklad.

Text a foto: Stanislava Bruk

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia