V Ľubochni nájdete najdlhšiu dolinu na Slovensku

V Ľubochni nájdete najdlhšiu dolinu na Slovensku

František DianSpoznávame RK16.4.2021
Kollárov dom.

Ľubochňa je známa liptovská kúpeľná obec. Jej súčasťou je Ľubochnianska dolina, ktorá sa tiahne pohorím Veľkej Fatry, má dĺžku 25 kilometrov a je najdlhšou dolinou na Slovensku. Časťou doliny vedie cyklotrasa, a tiež množstvo turistických chodníkov. Obyvatelia a turisti túto oblasť pravidelne využívajú na oddych, relaxáciu, či šport. Po lyžiarske stredisko Vyšné Krátke sa môžete pohodlne vyviezť autom, ďalej po asfaltovej ceste motorové vozidla pokračovať nemôžu. Zdatnejší turisti môžu ísť ďalej na bicykli, korčuliach, či kolobežke.

Medzi veľké lákadla Ľubochnianskej doliny patrí hrádza Vyšný tajch, ktorý momentálne slúži ako protipožiarna nádrž a zároveň vyhľadávaná turistická lokalita. Kedysi spolu s Nižným tajchom pomáhal pri plavení vyťaženého dreva v nedostupných horách. Dolina bola v minulosti významná pre aktívnu ťažbu dreva. Spočiatku vyťažené drevo splavovali po rieke. Neskôr s pribúdajúcim množstvom vyťaženého dreva sa zvyšovali aj nároky na prepravu. Tajchy tak nahradila lesná železnička. Nebola to však obyčajná lesná železnica, v tej dobe to bol stredoeurópsky unikát a zaraďovala sa medzi niekoľko málo elektrifikovaných tratí po celom svete. Celý komplex lesnej železnice s rozchodom 760 mm sa uviedol do prevádzky 9. júna 1904 s elektrifikovanou dĺžkou 19,5 km.

V obci sa nachádza nenápadná, ale o to cennejšia vodná elektráreň. Bola postavená začiatkom 20. storočia. Pôvodne slúžila ako zdroj energie pre horskú železnicu. Voda k elektrárni priteká prívodným kanálom dlhým 392 metrov s kamenným obložením. V jej interiéri nájdete informačné panely o histórii hydroelektrárne a lesnej železnice.

Zo začiatku 20. storočia, kedy tu boli známe klimatické kúpele sa zachovalo niekoľko viliek. Jednou z významných pamiatok tohto obdobia je Kollárov dom. Je postavený v kúpeľnom štýle s typickými drevenými balkónmi. Pri dome sa nachádza historická meteorologická stanica, ktorá je dodnes funkčná. Zaujímavosťou je, že v roku 1921 sa tu konal zjazd marxistickej ľavice Slovenska a Podkarpatskej Rusi, čo viedlo k založeniu Komunistickej strany. V niekdajších ľubochnianskych kúpeľoch sa zdržiavalo veľa významných osobností, napríklad Pavol Országh Hviezdoslav, Ľudmila Podjavorinská, Jozef Cíger Hronský ale aj Andrej Hlinka. Cez námestie do kúpeľného parku prejdete lipovou alejou, ktorá je vyhlásená za chránený prírodný výtvor Ľubochnianska lipová aleja. Krajinársky a estetický prvok je tvorený 110 exemplármi lipy malolistej, vysadený koncom 19. stor. Najmohutnejšia lipa má obvod kmeňa 648 cm.

V súčasnosti funguje v Ľubochni Národný endokrinologický a diabetologický ústav, ktorý
predstavuje v sieti slovenských zdravotníckych zariadení vysokošpecializovaný odborný ústav s celoštátnou pôsobnosťou, zameraný na diagnostiku a liečbu ochorení štítnej žľazy, nadobličiek, hypofýzy, cukrovky a podobne.

Endokrinologický ústav.

Okrem výnimočných pamiatok a obdivuhodnej prírody ma v Ľubochni miesto aj kultúra. Pravidelne sa konajú akcie ako Vianočné trhy, stretnutie s Mikulášom, Deň matiek alebo podujatie Rezbárske dni, či remeselnícky jarmok. Niekoľko ukážok prác rezbárov nájdete aj na námestí.

Text a foto: Stanislava Bruk

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia