V zajatí  detského  džavotu

V zajatí detského džavotu

František DianSpoznávame RK3.4.2022

Pozná to každý rodič, ktorý vodil svoje dieťa do materskej školy. Skoré rána, plač, vzdor, vymýšľanie ochorenia, odmietanie, ešte len na poznanej ceste smerom do škôlky. Častokrát som menil trasu, aby už cestou dieťa neplakalo. Nič nepomohlo. Trvalo to niekoľko dní a potom sa už dieťa tešilo na kolektív a milú pani učiteľku. Veď ten detský svet džavotu, nekonečného množstva otázok, žalovania a sťažovania si na spolužiakov je nádherný a nevinne krásny. A tie úprimné detské očká, ktoré nepoznajú klamstvo, faloš, prinášajú dospelým nezabudnuteľné zážitky. Prekrásne to vyjadril herec Július Pántik, ktorý v roku 1978 navštívil Materskú školu v Hrabove (o tejto MŠ je dnešný príspevok), keď do kroniky školy napísal. „Mňa veliké nadšenie popadne, keď vidím malý drobizg. Pre nevinnosť detského oka by človek veľa obetovať vedel.“

Nie je náhoda, že pre príspevok vyberáme jednu z desiatich mestských a štyroch súkromných materských škôl, práve tú v Hrabove. Ona totiž v tejto časti mesta nadväzuje na najstaršiu detskú opatrovňu. Podľa dobových záznamov detská opatrovňa pre deti od 3 do 6 rokov bola zriadená pri textilke niekedy v roku 1906. A od 1. februára 1909 Ministerstvo náboženstva a národnej osvety v Budapešti zriadilo v Rybárpoli Štátnu detskú opatrovňu s maďarskou vyučovacou rečou (úvodu). Kde bola prvá opatrovňa umiestnená nevieme. Je možné, že miestnosť bola pri fabrike a potom v ľudovej škole, postavenej v roku 1905. Oproti ľudovej škole o štyri roky neskôr vyrástla budova novej opatrovne – materskej školy, aj s dvomi bytmi pre učiteľky. Budova ako fabrická materská škola slúžila rybárpoľským deťom v čase kedy už bola v prevádzke aj škola v Hrabove. Dnes táto bývalá škôlka po rôznorodom využívaní (po nežnej revolúcii v nej chovali slimáky) je vlastníctvom súkromníka využitá na bývanie.

V sedemdesiatych rokoch v období, kedy bol riaditeľom textilky Artúr Mydlo, došlo k nevídanému investovaniu do sociálneho programu zamestnancov fabriky. Zvyšoval sa počet zamestnancov a rástol počet narodených detí. Stará fabrická škôlka kapacitou už nepostačovala a tak bolo rozhodnuté, že z prostriedkov odborového hnutia (ROH) postavia novú budovu pre jasle a materskú školu v Hrabove. Ďalšie informácie sú čerpané z päťdesiat ročnej kroniky školy, ktorú mi ochotne poskytla pani riaditeľka Mária Gajdošová. Slávnostné otvorenie jaslí a materskej školy bolo 27. októbra 1972. Prvou riaditeľkou bola Zdenka Kasanická, ktorá predtým bola riaditeľkou v materskej škole na Bernolákovej ulici ( vtedy Februárového víťazstva). V jasliach boli zriadené dve oddelenia a v materskej škole štyri oddelenia. Riaditeľ podniku A. Mydlo pri otvorení zariadenia mimo iného povedal: „Toto už nie sú bežné jasle a materská škola. To je hmatateľná budúcnosť života našej spoločnosti.“

Mal pravdu. Zariadenie sa stalo vzorovým nielen na Slovensku, ale v celom Československu. A keď v roku 1980 otvorili v zariadení malú plaváreň pre plaveckú predprípravu, návštevy z okresu, kraja a celého Československa, z ústredných štátnych orgánov si v Ružomberku podávali ruky. Aj zo „spriatelených krajín“ z NDR, Bulharska, Maďarska, ZSSR, Kuby, Vietnamu, Zimbabwe... A škola ich vítala s otvorenou náručou a textilka vždy obdarúvala milou pozornosťou. Ako vo „výstavnej“ materskej škole s jasľami konali sa tu metodické zamestnania učiteliek a vychovávateliek od okresnej po celoslovenskú úroveň. Televízia natáčala zo zamestnania detí a z hier reportáže, aby ich odvysielala v relácii Matelko. Škola pre svoje aktivity a pobyty mohla využívať Kino MIER (dnes aula KU), Kultúrny dom ROH v Rybárpoli (dnes Montana), futbalový štadión a rekreačné zariadenie fabriky v Liptovskej Osade – Škutovky. Boli to slávne roky materskej školy s jasľami v Hrabove a iniciatívnej riaditeľky Zdenky Kasanickej.

Prišiel november 1989 a všetko sa zmenilo. Návštevy do jaslí a materskej školy utíchli. Fabrika začala svoju podporu škole obmedzovať. A keď od roku 1991 boli jasle zrušené a od 1. júla 1992 fabrická škola zo zákona prešla pod Školskú správu v Liptovskom Mikuláši, Hrabovská materská škola, postavená v krásnom prostredí, sa zaradila medzi radové, mestské materské školy. Dnes podľa slov pani riaditeľky M. Gajdošovej má škola v piatich triedach 115 detí od 2 do 6 rokov. Vzhľadom na posledné týždne vojny u našich susedov, je v škole aj šesť detí z Ukrajiny. Päťdesiat ročná budova školy má svoje problémy a potrebuje akútne doriešiť prestavbu vnútorných priestorov. Dočká sa ich ??? Uplynie takmer 120 rokov od prvej detskej opatrovne v tejto časti mesta. Za tie desaťročia sa v starostlivosti o najmenších žiačikov veľa zmenilo. Chceme dúfať, že aj ďalšie možné zmeny budú spieť iba k lepšiemu.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia